Práce běžely od září 2018 do letošního podzimu na dvouapůlkilometrovém úseku od soutoku Desné s Mertou po jez Červený dvůr. Základním prvkem protipovodňové ochrany je kombinace přírodě blízkých prvků s technickými opatřeními.

Vzniklo celkem pět povodňových parků, jejichž součástí jsou tři nová revitalizační ramena s biotopy. Ta převedou část povodňového průtoku a tím výrazně sníží hladinu řeky.

Přírodě blízké prvky jsou kombinovány s technickými, jako jsou ochranné hráze a zídky.

Bobří území kolem Lužné zdokumentoval z výšky pilot dronu Zdenek Caisberger.
Toto jsou bobří díla na Osoblažsku, podívejte se na ně také z pořádné výšky

Jez Červený dvůr byl z pevného upraven na vakový. Díky rybochodům budou moci řekou lépe putovat vodní živočichové. Projekt je jedním z největších svého druhu na území České republiky.

„Obce přistoupily k realizaci projektu zejména z důvodů ochrany majetku, zdraví a životů občanů po zkušenosti s ničivou povodní v roce 1997 a také s ohledem na omezení územního rozvoje obcí v záplavovém území řeky Desné. Jedná se o území s velmi zahuštěnou zástavbou, kde každá povodeň přináší velké rozlivy. Obyvatelé obcí jsou díky novým opatřením chráněni až na úroveň padesátileté povodně,“ sdělil starosta Rapotína Bohuslav Hudec.

Paní Hildegarda Zebišová (uprostřed) při oslavě svých stých narozenin před dvěma lety.
Paní Hildegarda z Krnova oslavila 102 let. Kolo jí už rodina zakázala

Rapotín byl investorem celé akce. Partnery byly kromě dvou obcí sousedních také Povodí Moravy. Celá akce vyšla na 375 milionu korun. Pětaosmdesát procent nákladů uhradila dotace ze Státního fondu životního prostředí, zbylých patnáct procent financovalo Povodí Moravy a obce. Na pokrytí vlastních zdrojů obcím přispěl i Olomoucký kraj.

Další etapy

Projekt vznikl v souladu s koncepcí protipovodňové ochrany na řece Desné, kterou zajistilo Povodí Moravy společně se Svazkem obcí údolí Desné.

Koncepce předpokládá výstavbu dalších etap protipovodňových opatření. V současné době probíhá příprava navazující etapy od jezu Červený dvůr po most u Jirsáka ve Vikýřovicích. Na ni bylo vydané územní rozhodnutí, pracuje se na projektu pro stavební povolení a samotnou realizaci.

Kofola.
Zdraží slavné krnovské nápoje: Nachmelená opice i Kofola

Podle generálního ředitele Povodí Moravy Václava Garguláka je úzká spolupráce mezi obcemi a správcem toku je při řešení protipovodňových opatření na Desné prakticky nezbytná.

„Odtokové poměry se zde totiž kvůli přírodním podmínkám musí řešit jako celek. Jen škody na vodohospodářském majetku a korytě tu v letech 2007 a 2010 dosáhly v souhrnu s tokem Hučivé Desné 37,6 milionu korun,“ připomenul.

Most se semafory

V rámci akce bylo kvůli zkapacitnění koryta přestavěno několik mostů. Mezi nimi ten u rapotínského kostela či mezi ulicemi Polní a U Hájenky. Druhý jmenovaný je kuriózní. Provoz přes něj řídí semafory.

Tyto nákladní soupravy posloužily k odvozu ukradené kulatiny do Polska.
Vytěžené dřevo kradli přímo ze skládek na Bruntálsku a vozili do Polska

„Šumperský dopravní inspektorát rozhodl, že tam semafory být musí, protože není vidět na druhou stranu. Most je hodně klenutý a úzký. Rapotínský most u kostela je udělaný jako dvouproudý, tam klenutí nevadí, není třeba dávat přednost protijedoucím vozidlům,“ poznamenal starosta Vikýřovic Václav Mazánek.