Úpravy se dočkají chodníky, práce dále zahrnují obnovu mobiliáře, sadové úpravy, obnovu a doplnění kontejnerových stání a veřejného osvětlení.

Rovněž dojde k obnově parkovacích stání včetně vybudování sedmnácti nových parkovacích míst.  Třetí etapa revitalizace sídliště Květná se týká prostranství v blízkosti základní školy a dále okolo komunikace ve směru ke křižovatce s ulicí Revoluční. 

V blízkosti Základní školy Okružní vznikne nový chodník, proto bude posunuto oplocení areálu školy. Předpokládané náklady projektu činí 9,8 milionu korun, přičemž získaná dotace tvoří padesát procent nákladů.

Vozidlo expedice Tatra kolem světa 2 představili ve středu 30. října v Kopřivnici zakladatelé projektu.
To musíte vidět: Expediční Tatra dorazila do Kopřivnice