Zábavný program obohacený několika soutěžními stanovišti probíhal od 9. do 11. hodin a zúčastnilo se ho více než 250 žáků ze tří základních škol a gymnázia v Krnově. Všichni žáci v úvodu soutěžního parku obdrželi na stanovišti ,,start“ základní pokyny o průběhu celé akce a soutěžní kartičku, na kterou měli za úkol nasbírat razítka za splněná stanoviště. Pro všechny bylo připraveno celkem 16 stanovišť, na kterých plnili daný úkol.

Například počítání slovních úloh, poznávání druhů ryb, vyplňování kvízů a tajenek, skládání puzzle a plno dalších disciplín, které si připravili učitelé a studenti Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Krnov.

V soutěžním parku byla také stanoviště Spolku Přátelé Vrbenska a Actaea – společnosti pro přírodu a krajinu, kde žáci společně s vodníkem absolvovali zajímavou hru ,,Hledání pokladu vodníka ze Slučího potoka na Drakově“, a občanského sdružení Flemmichova vila, na kterém se děti seznámily s projektem ,,Ptej se řeky, poví ti to“. V rámci zahájení nové krnovské kampaně byla vyhlášena fotografická soutěž ,,Řeky v proměnách“, která na akci měla taktéž zajímavé stanoviště, kde museli žáci na fotografiích poznávat řeky a vodní nádrže v okolí Krnovska a Vrbenska.

U řeky Opavy studenti Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Krnov ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, územním odborem Bruntál, stanice Krnov připravili ukázky záchrany tonoucího, kde se žáci mohli prostřednictvím názorné ukázky dovědět, jak záchrana tonoucího probíhá a co mají v takové situaci dělat.

Celé soutěžní dopoledne si pro žáky připravili pedagogové a studenti Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Krnov, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál, stanice Krnov, Místní agenda 21 Krnov, Střední odborná umělecká škola varhanářská o.p.s., dále také pracovníci MIKS Krnov, Střediska ekologické výchovy při MIKS Krnov, o.s. Flemmichova vila, odbor životního prostředí MěÚ Krnov, Spolek Přátelé Vrbenska a Actaea - společnost pro přírodu a krajinu.

Zábavné dopoledne se velice vydařilo, až na chladné počasí, které všichni nakonec bravurně zvládli. Srdečné poděkování patří všem, kteří se na přípravě a průběhu celé akce podíleli.

Na akci ,,Vodník na Hliništi“ bylo krásně

Zahájení nové krnovské kampaně ,,Krnov – město mezi řekami“ probíhalo také pro veřejnost v sobotu 2. října 2010 od 10. do 12. hodin na Starém hliništi v Krnově. Zábavná akce ,,Vodník na Hliništi“, která byla připravena pro rodiče s dětmi, se velice vydařila. Po příjemné procházce na místo konání zde byly pro návštěvníky připraveny zajímavé soutěže, hry, zpívání u kytary, omalování a zdobení rybiček, skládání papírových žabiček, zkoumání živočichů a opékání špekáčků.

Nechyběla zajímavá hra ,,Hledání pokladu vodníka ze Slučího potoka na Drakově“, kterou si pro děti připravil Spolek Přátelé Vrbenska a Actaea – společnost pro přírodu a krajinu. Celou sobotní akci obohatil vodník ze Slučího potoka, který nejenom sídlil u své hry ,,Hledání pokladu“, ale také rozezpíval všechny přítomné svým zpěvem a hrou na kytaru. Občanské sdružení Flemmichova vila opět i na této akci propagovalo svým informačním stánkem projekt „Ptej se řeky, poví ti to“, který má za svůj cíl informovat všechny občany Krnova o možnostech využití okolí řeky pro kulturní život.

Na akci proběhlo také pokračování propagace a vyhlášení nové fotografické soutěže ,,Řeky v proměnách“, která je pořádaná v rámci kampaně ,,Krnov – město mezi řekami“ pro všechny občany v mikroregionu Krnovsko a Vrbensko. Akce ,,Vodník na Hliništi“ se velice vydařila, protože se počasí konečně zlepšilo a pomohlo tak všem návštěvníkům zpříjemnit sobotní dopoledne. Určitě už teď se všichni těší na další akce, které nová krnovská kampaň sebou přinese.

Velice děkujeme všem studentům a pedagogům Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Krnov, jež se ve svém volném čase věnovali přípravě i průběhu celé akce, i ostatním, kteří se na této akci také jakkoliv podíleli. Děkujeme i všem návštěvníkům, bez kterých by akce neproběhla.

Radek Vráblík