Od října loňského roku až do konce ledna roku letošního se vždy dvě sobotní dopoledne v měsíci stávaly výstavní síně Flemmichovy vily v Krnově dějištěm výukových kurzů pořádaných v rámci projektu Tvořivé Slezsko.

Podle pořadatelů byly nesmírně úspěšné. Minulý týden vypukla poslední část, cyklus přednášek. Je tedy čas bilancovat, zda vynaložená energie a peníze přinesly očekávaný efekt.

„Neobyčejně prospěšná byla mezinárodní spolupráce na realizaci projektu, krnovské muzeum na něm spolupracovalo s kolegy z Prudniku. A také účastníci byli z obou zemí, a krásně se doplňovali,“ pochvaloval si historik krnovského muzea Alexandr Michl Bernard.

Spřátelili se

Polská hřejivá bezprostřednost a otevřenost, podle jeho slov, velmi rychle rozpouštěla českou ostýchavou uzavřenost.

„Bylo nesmírně zajímavé pozorovat, jak čeští a polští účastníci mezi sebou začali spontánně komunikovat ve svém rodném jazyce a tam, kde rozdílnost výrazů bránila porozumění, doplnily komunikaci gesta. České lektorky si zase sdělovaly se svými polskými kolegyněmi poznatky a zkušenosti nastřádané několikaletou praxí,“ popisoval Michl Bernard.

Rekordní zájem byl o kurz plstění

Největší zájem z výukových kurzů byl o plstění, ale i zbývající programy měly slušnou návštěvnost.

Své výtvory si účastníci směli odnést s sebou, což pro ně zajisté bylo příjemnou pozorností. „Pro mě osobně byl největší odměnou kurz tkaní na kolovrátku. Sešly se na něm totiž tři generace, od dětí přes maminky až po dámy v seniorském věku,“ přiznal krnovský historik.

Poděkování za zdárný průběh všech kurzů patří především všem třem lektorkám. Z české strany Martině Kvapilové a Radce Varyšové, práci polského partnera odvedla Marie Mazur.

Finále patří teorii

Celý projekt se blíží do finále. Zbývají již jen dvě teoretické přednášky, protože tu zahajovací již mají organizátoři úspěšně za sebou.

„Ve středu 1. února se jako první představila Martina Kvapilová, vyučující oboru Uměleckořemeslné zpracování textilu na krnovské Střední škole průmyslové, s přednáškou na téma Textilní řemesla v Krnově. Z pozice textilního odborníka seznámila posluchače s vývojem, historickou podobou a následně i zánikem řemesel, jejichž průmyslová podoba proslavila Krnov po celém světě,“ přiblížil obsah první přednášky historik Alexandr Michl-Bernard.

Právě on naváže ve středu 15. února přednáškou s názvem Historie řemesel a cechů. Ta pojedná o historickém vývoji řemesel a jejich proměně do podoby, v níž zůstala ustálená prakticky až do svého zániku. Celý projekt doplňuje ještě do konce března muzejní expozice Řemesla slezských měst.