Skoro osm stovek dětí bruntálských škol projde zvláštním kurzem, který jim má pomoci čelit nebezpečím, ženoucím se po počítačové síti. V úterý 20. září v Bruntále odstartoval preventivní projekt, který je zaměřený na rizikové chování na internetu. Jmenuje se Mluvte s námi o kyberšikaně a vznikl ve spolupráci města Bruntál s Policií ČR.

„Cílem je nabídnout znalosti a zkušenosti o základních pojmech rizikového chování na internetu a ukázat, jak lze reagovat na nebezpečí dnešní doby,“ představila projekt Šárka Šmatelková, koordinátorka sociální prevence Města Bruntál.

Základem je seznámení a poskytnutí informací pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty prvních ročníků střední škol a učilišť v Bruntále. Celkem se jedná o osm stovek mladých posluchačů, pro které jsou připraveny přednášky.

„Přednáška je zpracována do několika bloků v prezentaci, které rozebírají nejen kyberšikanu, ale také problematiku kyberstolkingu a jiného nebezpečného jednání. Mládež se seznámí nejen s pojmy, ale cíleně jsme vybrali i několik skutečných případů,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Tušková.

Závěrem posluchači zhlédnou i instruktážní videa. „Věříme, že tato problematika žáky zaujme a odnesou si spoustu zajímavých informací, které budou umět dobře využít v budoucnu. Z hlediska vysokého počtu uživatelů internetu tuto oblast vnímáme jako rizikovou a skryté identity mohou případní pachatelé využívat ke své trestné činnosti různého charakteru,“ konstatovala policejní preventistka Ivana Křištofová.

Druhou součástí projektu je školení pedagogů a školních preventistů. Toto školení povedou odborníci z Univerzity Palackého Olomouc.