Exhibice kanoisty na jezu zahájila kampaň věnované řece Opavě. Poté, co kanoista Šárka předvedl ve studené vodě několik eskymáckých obratů, zdolal jez vysoký kolem dvou metrů a chvíli si zahrál s diváky na schovávanou ukrytý pod záclonou padající vody, ujal se slova zahradní architekt Petr Ondruška.

Pohled na vodní hladinu, ve které se zrcadlí kino Mír, byl ideální kulisou pro zahájení kampaně, která bude v Krnově probíhat až do listopadu. Kampaň má oživit zájem Krnovanů o řeku a dění kolem ní.

Kulturní program má být výzvou pro veřejnost i zastupitele, aby se aktivně začali zajímat o budování hrází a protipovodňových opatření na řece Opavě. Tato investice změní tvář Krnova na celá desetiletí, proto by se měla spojit s budováním cyklostezek, hřišť, odpočívadel i různých atrakcí na březích.

Město na vodě

„Hráze bude město potřebovat jen několikrát za století při největších povodních, ale řeka mezi hrázemi a mezi povodněmi bude Krnovanům k dispozici každý den. Je na nás, abychom si řekli, jak má řeka vypadat a fungovat. Inspirací mám může být doba, kdy v Krnově fungovaly říční plovárny, síť kanálů, vodní plochy, lávky přes řeku a této nádherné čtvrti se říkalo Krnovské Benátky. Dodnes ji připomínají už jen názvy jako Říční okruh nebo Vodní ulice,“ představil kampaň Ondruška.

Nadace Partnerství, Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí podpořili v rámci programu Strom života tuto krnovskou iniciativu částkou sto tisíc korun. Díky tomu budou kampaň provázet tištěné informační materiály, komentované dokumentační DVD o průběhu a cílech celého projektu a různých variantách úpravy parku mezi Albertem a řekou. „Projekt je připravován v těsné součinnosti s odborníky na danou oblast, jsou do něj zapojeni vodohospodáři, architekti i urbanisté. Jde o to, aby všec

ny úpravy řeky byly přátelské a lidem blízké. Proto jsme také úvodní projekt nazvali Ptej se řeky, poví ti to,“ uvedl za organizační tým Petr Ondruška.
Chystané změny na řece Opavě zaujaly dramaturgickou skupinu Spolkového domu Flemmichova vila natolik, že se rozhodla tématu Řeka věnovat po celý letošní rok.

Letošní program navazuje na Šumný Krnov

„Tento program tématicky navazuje na úspěšný loňský cyklus Šumný Krnov, který humornou i poučnou formou provedl Krnovany historií města a nabídl jim náměty k zamyšlení, jak by město a okolí řek mohlo vypadat v blízké budoucnosti,“ dodal Ondruška, podle kterého je okolí řek nejcennějším veřejným prostorem, který si zaslouží, aby se o něj někdo staral a provozoval ho.

„Jde o provozování nejen po stránce technické, ale také o vytvoření nabídky programů, která občanům dá příležitost se zde bavit, setkávat a sportovat. Flemmichova vila ukáže Krnovanům příklad, jak by takový program mohl vypadat. Setkání a akce budou probíhat nejen na známých místech, ale také nás zavedou tam, kde by teprve mohlo být příjemně a živo. Děti se hravou a zábavnou formou naučí pravidlům bezpečnosti u řeky, architekti a umělci nám představí, jak by se místa mohla proměnit,“ řekl Petr Ondruška.