Židovští průmyslníci a podnikatelé hýbali českou, moravskou i slezskou ekonomikou již od 10. století. Při prohlídce se můžete seznámit s těmi najvýznamějšími do poslední činné synagogy na severní Moravě a ve Slezsku, která letos oslaví 150 let od své výstavby!

Na co se tedy můžete těšit? Návštěvníky čeká zpívající průvodce v obleku rabína, ochutnávka jídla (například Maces na sladko) a kosher nápojů z Izraele (vína, mošty, Cidre), které si budou moci také zakoupit. Odnést si také mohou na památku vlastnoručně podepsaný svitek Tóry, který pomáhá nalézt vnitřní pokoj a klid - termíny a rezervace najdete zde.

Unikát, který přečkal nacismus

Krnovská synagoga je jednou z mála, které přečkaly období nacismu. V červnu 2014 byla ukončena čtyřletá rekonstrukce její původní podoby a znovu se tak mohla představit veřejnosti v celé své kráse.

Kostel svatého Antonína Paduánského v Dubnici.
Kostel uprostřed hřbitova v Dubnici se otevírá jen občas, teď tu bude koncert

Na slavnostní otevření tehdy dorazili také předváleční krnovští rodáci.

Dojemné vzpomínky

Při slavnostním zahájení v pátek 13. června 2014 promluvil i krnovský rodák Gideon Jokl, který se narodil v roce 1937 v původně předválečné německojazyčné komunitě. Deset dní před Křišťálovou nocí, která proběhla v noci z 9. na 10. listopadu 1938, stačila jeho rodina i s ním emigrovat do Izraele. Při proslovu se neubránil slzám.

„Nedovedete si představit, jaké to je, stát po sedmdesáti letech na stejném místě, moc děkuji všem, kteří se o to zasloužili," řekl Jokl.

Historická podoba

Stavba vyšla na 31,6 milionu korun a krnovskou synagogu nejen zrekonstruovala po stavební stránce, ale hlavně se ji snažila přiblížit její předválečné podobě. Proto na ní pracovali kromě stavebníků také restaurátoři a mistři uměleckých řemesel. Kompletní obnova se týká také vybavení interiéru, který před rekonstrukcí zel prázdnotou.

Na osoblažskou úzkokolejku vyrazila parní lokomotiva Malý Štokr. Zkušební jízdy ji musí důkladně prověřit. Sezona zde začíná 4. června.
Osoblažskem už houká lokomotiva Malý Štokr, parní jízdy startují v sobotu

„Součástí revitalizace bylo také zřízení trvalé expozice Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci, která návštěvníky seznámí s podílem členů židovských komunit na území Čech, Moravy a Slezska na rozvoji průmyslu, obchodu a vědy," uvedl Jan Stejskal z občanského sdružení Krnovská synagoga.

Synagogu zachránili před zničením

Krnovská synagoga byla postavena v roce 1871 na místě zbořených městských hradeb. Synagogu v Krnově postavil podle vlastního projektu Ernst Latzel, majitel největší stavební firmy v Krnově.

Peníze na stavbu byly získány ze sbírek. Traduje se, že přispěl i císař František Josef I. Vysvěcena byla v roce 1875 a židovské obci sloužila až do roku 1938, kdy bylo německou říší, součástí které se v té době Krnov stal, rozhodnuto, že všechny židovské památky budou zničeny.

Takto vypadala akce nahlášena jako narozeninová oslava, podle místních se ale jednalo o maskovanou technoparty, v Kryrech, v Ústeckém kraji v létě 2020.
Rýmařov zažije atrakci, několikadenní technoparty, místní se toho děsí

Radní města Krnova se rozhodli synagogu zachránit. Jednomyslně schválili návrh stavitele Franze Irblicha, že zničí pouze obřadní síň židovského hřbitova a ze synagogy odstraní symboly židovské víry a přemění ji na městskou tržnici. Svitky Tóry, desky Desatera a kultovní předměty byly také zachráněny.

Po druhé světové válce se budova využívala ke skladovým účelům. Od roku 1960 zde bylo zřízeno pracoviště Okresního archivu v Bruntále. V roce 1994 byla synagoga předána Federaci židovských obcí a od roku 2003 ji provozuje občanské sdružení Krnovská synagoga jako výstavní a koncertní síň.