„Podmínkou pro přihlášení do transparentního výběrového řízení je složení kauce ve výši deseti procent minimální kupní ceny. Kauce musí být připsána na účet úřadu nejpozději do 28. listopadu. Výběrové řízení bude trvat do 30. listopadu. V tento den se otevřou přijaté obálky s nabídkami a následně proběhne aukce.

Jediným kritériem pro výběr kupujícího bude výše ceny," potvrdil Radek Ležatka, tiskový mluvčí ÚZSVM.

Celý komplex zámku získal ÚZSVM od ministerstva zdravotnictví na základě usnesení vlády České republiky, která loni rozhodla o změně příslušnosti hospodařit s tímto majetkem státu. Následně ÚZSVM nabídl majetek k využití ostatním státním institucím.

Protože žádná neprojevila zájem, bylo vypsáno toto výběrové řízení, do kterého se mohl přihlásit každý. „Věříme, že se najde investor, který této kulturní památce navrátí její bývalý lesk," doplnil Radek Ležatka.

Zámek je bývalý majetek Suverénního řádu Maltézských rytířů, který na něj neuplatnil nárok podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Součástmi areálu jsou kromě zámku i přírodně krajinářský park a barokní sýpka.