Příliv obyvatel současně znamená nové voliče, kteří mohou ovlivnit výsledek voleb. Podezřelé je, že hotel Džbán provozuje nejznámější agent StB Ludvík Zifčák, který kandiduje do zastupitelstva.

Zifčák je na kandidátce Sdružení Prosperita Karlovy Studánky spolu s majitelem hotelu Jiřím Kláskem. Hoteliér je lídr kandidátky, na níž jsou i jména Ludvík Zifčák nebo Lukáš Zifčák. „Zifčák provozuje hotel, který má i bytovou jednotku 1+1, a tam přihlašuje lidi k trvalému pobytu. Tito lidé se stanou místními voliči,“ uvedl obyvatel Karlovy Studánky, který si nepřál zveřejnit jméno.

V lázeňské obci bylo před příchodem obyvatel z hotelu Džbán dvě stě devatenáct voličů. Nově si zde zaregistrovalo pobyt 27 lidí. V minulých komunálních volbách stačilo v Karlově Studánce vítěznému sdružení 26 hlasů.

„Pokud se naplní odhady, které se nesou Karlovou Studánkou, mohou lidé okolo majitele hotelu Džbán přihlásit k trvalému pobytu řádově padesát lidí, kteří už mohou volby zásadním způsobem ovlivnit. Výsledky těchto voleb mohou být pro starousedlíky nemilým překvapením,“ vyjádřil se starosta Roman Reichl, který potvrdil skutečnost, že v hotelu Džbán přibývají lidé s trvalým pobytem.

Ludvík Zifčák

Nevybíravý způsob boje

Starosta Reichl kandiduje spolu s vedoucím lékařem Lázní Karlova Studánka Janem Vrabcem na kandidátce Pro rozvoj Karlovy Studánky. Právě proti němu Ludvík Zifčák a jeho sdružení bojuje dost nevybíravým způsobem.

„Nepodlehněte vábení a slibům rádoby odborníků MUDr. Vrabce, starosty Reichla. Nejde jim o vás, ale pouze o vlastní prospěch,“ hlásá jeho sdružení na předvolebních plakátech. Prosperita Karlovy Studánky se označuje za nepolitické hnutí, které sdružuje příznivce různých politických proudů, kterým jde o blaho lázeňské obce.

Hlavním tématem, kterým se snaží oslovit voliče, je radikální výměna dosavadních zastupitelů a vedení obce. „Pravda je, že garnitura, která již po tři volební období ovládá Karlovu Studánku, nemá příliš čisté svědomí, ať již se to týká rozprodeje obecních pozemků nebo lyžařského vleku na Ovčárně,“ vysvětlil Ludvík Zifčák, proč podle něj mnozí současní zastupitelé nemají čisté ruce.

Zvyšování počtu obyvatel prověřuje právník

Starosta Reichl si není jistý, zda předvolební zvyšování počtu obyvatel Karlovy Studánky je nezávadný krok, proto postup při evidenci nových občanů nechal prověřit zkušeným advokátem a pracovníky krajského úřadu. „Zastupitelstvo má devět členů. Pokud bude pro Zifčáka hlasovat plný autobus lidí, získá pět mandátů a jsme všichni v prdeli,“ hořekoval starousedlík z Karlovy Studánky, který nás na situaci upozornil.

Ludvík Zifčák takový scénář popírá a tvrdí, že jde především o zaměstnance firem v okolí Karlovy Studánky. Spoluobčanům i starostovi Ludvík Zifčák vzkázal: „Pokud jde o ubytování osob k trvalému pobytu v hotelu Džbán, probíhá v souladu se zákony a jedná se o vizi dlouhodobou. Souvisí to především s ekonomickou krizí a s naší snahou mít hotel plně vytížený, ale s volbami to určitě nemá nic společného.“

Zákon nijak neomezuje, kolik osob může mít trvalý pobyt na jedné a té samé adrese. Z minulosti už jsou známy podobné případy, kdy se těsně před komunálními volbami v malé obci skokem zvýšil počet obyvatel, ale soud po přezkoumání neshledal v tomto počinu obcházení zákona o volbách, ani porušení dobrých mravů.