Naděžda Paprskarzová žije v domku ve Vysoké poblíž hranic s Polskem. Celý život měla krásný výhled na starodávný kříž u cesty před svým domem. Po stranách rostly dvě více než stoleté lípy, u kterých občas dojatě zavzpomínali na svůj původní domov sudetští Němci.

„Mohutné lípy s rovnými kmeny chránily renovovaný kříž a vytvářely u naší branky utěšený kout. Tlumily hluk a čistily vzduch z rušné komunikace první třídy," uvedla Naděžda Paprskarzová.

Nejdříve ošetření, poté kácení?

Přestože stromy nestály na jejich pozemku, ale na obecním, pomohla paní Naděžda zajistit ořez obou vzrostlých lip tak, aby dobře vypadaly a dále prosperovaly.

„Začátkem roku 2012 byly obě lípy po dohodě s obecním úřadem odborně ošetřeny, byly odstraněny suché pahýly a posouzena jejich stabilita. Odborný zásah není levný, protože k němu nestačí jen motorová pila. Nutné jsou i vědomosti dendrologa a schopnost se pohybovat ve vysoké koruně na lanech.

Po tomto ošetření byla stabilita obou lip zajištěna na dalších deset až patnáct let, což bylo paní starostce v mé přítomnosti sděleno," píše ve svém dopise redakci Deníku rozhořčená žena.

O to větší bylo překvapení, když se letos v první jarní den z telefonátu od své dcery dozvěděla, že lípy byly pokáceny. Proč obec na podzim zaplatila za odborné ošetření lip a za pár měsíců na jaře platila za kácení?

Kácení doporučil odborný posudek

Po dotazech na místním obecním úřadě Naděžda Paprskarzová zjistila, že obě lípy prošly odborným posouzením Evy Mračanské z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) Ostrava. Tato uznávaná expertka z oboru dendrologie je například autorkou knihy Památné stromy Moravskoslezského kraje.

Mračanská jednoznačně doporučila oba stromy pokácet. „Stromy mají pokroucené kmeny s dutinami, nedávno byly ořezány z důvodu zlepšení stability. Na provedený ořez téměř nereagují, z toho důvodu lze předpokládat sníženou vitalitu obou stromů. Doporučujeme jejich vykácení a náhradu jinými stromy," uvádí konkrétně ve svém posudku Eva Mračanská.

Naděžda Paprskarzová je přesvědčena, že lípy měly dostat čas, aby na ořez výrazněji zareagovaly. „Lípy reagovaly tak, že výhony v koruně měly asi dvacet centimetrů. Mezi kmeny plotem se ani nedalo projít, jak hustě obrostly," vzpomíná Naděžda Paprskarzová, která se zlobí na starostku, že nebyla o záměru kácení lip před svým domem informována předem.

.

Lípa vlevo měla v kmenu dutinu jak o ní před mnoha lety zavadil traktorista. S handicapem se lípa dobře vyrovnala. Dendroložka Eva Mračanská doporučila obci pokácení obou lip s tím, že působí silně neesteticky a jsou neperspektivní. foto: Naděžda Paprskarzová

Zastupitelstvo prý o kácení vědělo

Starostka obce Vysoká Marcela Hrancová se zaštiťuje posudkem Evy Mračanské.

„Odborný ořez, jak vyplývá z odborného posudku paní Mračanské, nedopadl dobře. Stromy nebyly v dobrém stavu, a proto jsme je nechali pokácet. Určitě jsme to ale neprováděli nijak pokoutně. S hodnocením stavu obou lip bylo seznámeno zastupitelstvo.

Vše jsme projednali na veřejném zasedání zastupitelstva naší obce, kde bylo přítomno minimálně čtyřicet lidí a nikdo proti tomu nic nenamítal," zdůvodnila kácení starostka Hrancová, která byla osobně u posuzování obou stromů. Prohlídky i hodnocení se jí zdály více než pečlivé a důkladné.

Obě strany se nyní nemohou dohodnout, stál-li za kácením necitlivý postup, jak tvrdí Naděžda Paprskarzová, nebo snaha obce mít zdravé a prosperující stromy, jak uvádí starostka Vysoké.

Jan Pirkl