Zatímco v Olomouci už finišuje příprava protipovodňových opatření v centru, protipovodňové investice na Krnovsku a Opavsku mají zpoždění.

Nedávná návštěva ministra zemědělství Mariana Jurečky v Nových Heřminovech otevřela téma přehrad a protipovodňové ochrany v širších souvislostech. Kromě Nových Heřminov totiž existuje řada dalších obcí, kde je územní rezerva pro stavbu přehrad.

„Ta území jsou většinou vyčleněna už od první republiky a je jich celkem hodně. Patří k nim třeba rozlehlá lokalita kolem Hanušovic. Může se stát, že se to území pro přehradu nevyužije nikdy.

Z hlediska zodpovědnosti ale stát potřebuje mít v rezervě i území, kde lidé trvale žijí s vědomím, že třeba za padesát nebo za sto let udeří takové sucho, které donutí nás nebo naše děti tam jednou nádrž postavit,“ řekl Marian Jurečka při setkání s občany Nových Heřminov.

Starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný připomenul, že možnost vybudování nádrží Hanušovice a Mohelnice byla posuzována v nedávné době, když se řešila optimální protipovodňová ochrana pro Olomouc.

„Opět se při plánování ochrany Olomouce nejdřív vytáhlo obvyklé řešení: pojďme stavět přehradu. Vložila se do toho ale Unie pro řeku Moravu, která vypracovala konkurenční projekt. Hlavně díky této iniciativě byla nakonec uspokojivě vyřešena celková ochrana Olomouce jak bez přehrady Hanušovice, tak bez přehrady Mohelnice,“ uvedl starosta Ludvík Drobný s tím, že tatáž Unie pro řeku Moravu navrhla také ochranu Nových Heřminov bez nádrže.

„Unie pro řeku Moravu se postarala o studii, jak lze řešit povodňovou problematiku stejným způsobem i u nás. Navrhla dostatečnou protipovodňovou ochranu od Nových Heřminov až po Krnov, která bude fungovat i bez stavby přehrady,“ srovnal starosta Ludvík Drobný rozdílné přístupy k ochraně Olomouce a Krnovska.

„Byli bychom rádi, kdyby někdo stejně jako v Olomouci odborně oponoval a porovnal možné varianty protipovodňové ochrany. Chceme, aby se o těchto věcech transparentně bavili odborníci s odborníky. Bohužel spoustu let se nám to na Ministerstvu zemědělství nedaří prosadit,“ doplnil Drobný.

Ministr Marian Jurečka připomenul, že ochrana Olomouce bez hanušovické přehrady má i svá negativa. „V Olomouci se skutečně nakonec našla varianta, která vycházela tak, aby se městem bezpečně protáhla stoletá voda. Bylo to ale také za cenu dramatických změn v intravilánu města.

Bylo nutné sáhnout do území s řadou problémů, zbourat dva mosty a podobně. Také se to neobešlo bez odporu mnoha občanů. Nakonec vyšlo nám a našim strategickým expertům, že je to dobrá efektivní varianta. Vždy je mnoho variant na začátku, a na konci zbude jedna, která je realizována,“ popsal ministr Jurečka, jak probíhá výběr optimální varianty ochrany před povodněmi.

Jurečka zdůraznil, že v případě ochrany Krnovska a Opavska už padlo tolik významných rozhodnutí, že dnes už stavbu heřminovské přehrady nelze revokovat.