Řadu problémů mají stavební firmy, které přišly o zahraniční dělníky. U stavebních investic se začínají vršit i další nečekané komplikace.

SMÍ SE DĚLNÍCI NA STAVBĚ SHLUKOVAT?

Ministerstvo zdravotnictví zpřísnilo nařízení vlády o omezení volného pohybu osob. Od úterý už je zakázáno pobývat na veřejných místech v počtu více než dvou osob. Lidé vykonávající své povolání samozřejmě mají výjimku. Přesto už v době, kdy platil zákaz setkávání víc než třiceti osob, některé stavební firmy toto opatření interpretovaly jako překážku v práci.

PROČ PRÁCE UTICHLA? DOPORUČENÉ ROZESTUPY

V Krnově přerušil zhotovitel obnovu komunikace a chodníků v Žižkově ulici. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že na stavbě musí být více jak deset pracovníků a není možné mezi nimi zajistit doporučený minimální odstup alespoň dvou metrů.

NECHTĚJÍ ŘEMESLNÍKY POUŠTĚT DO BYTŮ

Práce byly zastaveny také v Krnově v bytovém domě na adrese Albrechtická 100B až 100E, kde dochází k výměně elektroinstalace.

„Důvodem je bezprostřední kontakt pracovníků firmy s obyvateli domu, protože práce probíhají nejen ve společných prostorách, ale také v jednotlivých bytech,“ uvedla vedoucí krnovského odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

NA ZIMNÍM STADIONU I OBCHVATU SE PRACUJE DÁL

Naopak v Krnově stavbaři stále pracují na obchvatu nebo na výstavbě severní tribuny na zimním stadionu. Bez větších problémů pokračuje rekonstrukce budovy v Hlubčické ulici, v níž Slezská diakonie poskytuje sociální služby. Stavebníci opravují školní hřiště u Základní školy Dvořákův okruh nebo bytového domu ve Staré ulici.

S PROJEKTANTY JEDNAJÍ NA DÁLKU

V Krnově se přípravy investic nezastavily. Pokračují také již nasmlouvané projekční práce. „Byla k nim ale zrušena všechna jednání, vyjednávání s úřady je také omezené,“ dodává vedoucí Klára Hazuchová.

Školy ve Svitavách a Poličce a knihovna v Poličce rozjely na 3D tiskárnách výrobu štítů pro zdravotníky.
Pomocí 3D tiskáren vyrábí štíty pro lékaře

V různých stádiích jsou zadávací řízení na nové investiční akce. „V současné době probíhá vyhodnocení nabídek na dodávku gastrotechnologie pro školní stravovací zařízení v Žižkově ulici, kde jsme obdrželi tři nabídky a nejnižší je za 9,77 milionu korun, což splňuje předpokládanou cenu. Na rekonstrukci atletického stadionu se sešlo sedm nabídek, z nichž to vypadá, že nejvýhodnější je o čtvrtinu nižší, než jsme předpokládali. Jednodušší situace pak je u hodnocení zakázky na opravu střechy a fasády Koncertní síně sv. Ducha. Tam jsme obdrželi jen jednu nabídku za 7,8 milionu korun bez DPH. Předpokládaná cena byla osm milionů korun bez DPH,“ řekla Hazuchová.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ BĚŽÍ, NABÍDKY POSÍLAJÍ DÁL

U dalších zakázek ještě neskončil příjem nabídek. Týká se to například výměny oken v domech s pečovatelskou službou v ulicích Hlubčické, Moravské a Slezské, opravy komunikace a chodníků v Chářovské ulici.

DISKRIMINACE FIREM Z UZAVŘENÝCH OBLASTÍ?

Výstavba dalšího úseku splaškové kanalizace na Ježníku narazila na nečekaný právní problém: dochází k diskriminaci uchazečů o zakázku, kteří pochází z uzavřených oblastí?

„U této zakázky jsme museli zrušit prohlídku místa plnění, která se měla konat 18. března. Důvodem byla nejen mimořádná situace, ale také dodržení zásady rovného zacházení a nediskriminace. Reagovali jsme na vyhlášenou karanténu některých oblastí v republice, v nichž se mohou hypoteticky nacházet stavební firmy, které by mohly mít o zakázku zájem, ale nemohly by se prohlídky zúčastnit,“ vysvětlila Klára Hazuchová.

Odběrové místo v areálu Městské nemocnice Ostrava, březen 2020.
Počet nakažených koronavirem v kraji byl v pátek ráno 206

Zrušení prohlídky se týká i zakázky na opravu lávky pro pěší nad železniční tratí. „Obě místa jsou veřejně přístupná, tak si je zájemci mohou prohlédnout individuálně, nebo se na ně mohou podívat na Google mapách za použití funkce Street View,“ doplnila vedoucí.

PAMÁTKÁŘI CHTĚJÍ BŘIDLICI ZE ZAHRANIČÍ

Hranice zavřené kvůli šíření koronaviru mohou městské zakázky ovlivnit nedostatkem vhodného materiálu. „Začíná být problém se stavebními materiály zejména ze zahraničí, kterých na skladech rychle ubývá. Například na střechu krnovské koncertní síně nám památkáři určili použít břidlici, která se dováží ze Španělska. S její dodávkou je velký problém už teď a nikdo neví, co bude za měsíc, dva,“ uzavřela Klára Hazuchová.

Zdenka Sulanová
Madla zpívá Evropě. Zdenka Sulanová měnila jména celý život, kvůli slávě i lásce