K pokácení stromu, který rostl desítky let, postačí zkušeným dřevorubcům pár minut. Pro ty, kteří kolem stromu chodili celý život, může být těžké se s novou situací vyrovnat. U stromů suchých a nemocných nad tím brzy mávnou rukou, ale pokud jim před očima zmizí zdravý strom, ptají se po důvodech, zda bylo kácení opravdu nezbytné.

K údivu některých místních občanů byly v Krnově pokáceny dva naprosto zdravé jasany ztepilé před pivnicí Prezident v Revoluční ulici.

MÍSTNÍ SE PTAJÍ: PROČ?

„Na první pohled to byly zdravé, vitální stromy, takže mě hned napadlo, že tu nejspíš někdo místo jasanů chce zřídit další parkovací místa. Vzhledem k tomu, že už dnes je celá Revoluční zapráskaná auty, tak si těch pár stromů, co vydržely solení, exhaláty a sucho, docela vážím.

Takže by mě opravdu zajímalo, kdo to kácení povolil a proč," uvedl René, který kolem jasanů chodil každý den do práce a před pár dny na jejich místě našel jen pařezy. „Já to tak nenechám, protože kácet velké zdravé stromy je barbarství. To se prostě nedělá," uvedl rozzlobený Jaroslav Balcárek, který bydlí nedaleko.

„Učíme děti jak je zeleň ve městě důležitá kvůli prachu a hlučnosti, pořádáme různé kampaně jako třeba Krnov město stromů, a pak najednou přijde úplně bezdůvodné nedomyšlené kácení. Strom, který tu rostl spoustu let, si přece zaslouží i trochu naší úcty. Takové zacházení s městskou zelení si snad nenecháme líbit," dodal rozhořčený Jaroslav Balcárek.

Upozornil na kácení Deník a současně požádal Městský úřad v Krnově o vysvětlení, proč orgány ochrany přírody daly souhlasné stanovisko k tak radikálnímu postupu.

KÁCENÍ MĚLO VŠECHNA POVOLENÍ

Po formální stránce proběhlo kácení zcela v pořádku a v souladu se zákonem. Bylo povoleno orgánem ochrany přírody a krajiny Městského úřadu Krnov, odborem životního prostředí, a to na žádost města Krnova, odboru veřejných zakázek.

„Důvodů k povolení kácení bylo více. Hlavním důvodem byla realizace rekonstrukce chodníku v Revoluční ulici. V procesu rozhodování v provedeném správním řízení ale bylo přihlédnuto také ke zjištěním z místního šetření, kdy byly shledány silně poškozené a zvednuté kořenové náběhy, zasahující do chodníku," uvedl Tomáš Salvet z odboru životního prostředí Městského úřadu Krnov.

BYLO TO VE VEŘEJNÉM ZÁJMU

Podle zjištění krnovských úředníků kořenový systém těchto dvou jasanů narušoval povrch chodníku i jeho konstrukčních vrstev.

„Kořenové náběhy navíc neumožňovaly provádění udržovacích prací, aniž by nedošlo k jejich poškození. Lze předpokládat, že při ponechání stromů na stanovišti a současném provádění rekonstrukce chodníku, by došlo k poškození kořenového systému ve větším rozsahu a tím ke snížení stability stromů a vzniku zvýšeného rizika možného pádu a napadení dřevin infekčními chorobami.

Z povahy věci vyplývá, že oprava chodníku je veřejným zájmem, který výrazně převyšuje nad zájmem ochrany přírody a krajiny a proto bylo kácení shora uvedených stromů povoleno," vyhodnotil Salvet situaci z pohledu veřejného zájmu.