Letos v únoru se v paláci Silesia konal sedmý ročník plesu, ale osmý ročník už nebude. Proč? Na to odpověděl krnovský místostarosta Bedřich Marek.

„Ke konci roku už je zřejmé, že daňový propad sníží příjmy v rozpočtu Krnova více než jsme očekávali, a navíc se neustále prohlubuje. Pokud daně přinesou méně peněz do rozpočtu, musíme samozřejmě přistoupit ke škrtům ve výdajové části rozpočtu, aby příjmy a výdaje byly vyrovnané. V době nepopulárních rozpočtových škrtů hledáme úspory, kde se dá, a jedním z důsledků tohoto šetření je také to, že se letos neuskuteční tradiční reprezentační ples města Krnova. Vyskytly se také určité problémy spojené s místem konání plesu. Přestože se plesy, zábavy, koncerty a podobné kulturní akce v paláci Silesia konají už řadu let, teprve poslední dobou si někteří sousedé začali stěžovat na hluk. Při tom se ukázalo, že při kolaudaci tohoto objektu se s pořádáním podobných akcí nepočítalo. To je také jeden z důvodů, proč se radní rozhodli pro tentokrát ples nepořádat. Tím hlavním důvodem pro zrušení plesu ale byl nedostatek financí.“