Na sídlištích a v centrech měst bývá situace s parkováním nejhorší. Proto se Městská policie Krnov rozhodla zakročit, aby jízda některými krnovskými ulicemi nebyla zejména pro hasiče noční můrou.

Posvítí si na auta, která překáží

Strážníci si posvítí zejména na sídlištích a v centru na auta v zákazu stání. Nezodpovědné řidiče čekají zpřísněné kontroly parkování i dodržování zákazu stání na nástupních plochách pro hasičskou techniku. Strážníci se také soustředí na zajištění průjezdnosti příjezdových cest k různým objektům.

„Strážníci městské policie se v těchto dnech intenzivněji věnují kontrolám na místech, která mohou způsobovat problémy v dopravě, a snaží se tímto některé řidiče přimět k respektování pravidel, zejména na exponovaných místech v Krnově," sdělil velitel městské policie Pavel Moravec.

Našly se i sporné případy, prověří je

Kontroly ukázaly, že jsou v Krnově místa, kde je režim parkování sporný.

„Tato místa nyní prověřujeme ve spolupráci s dopravním inspektorátem, oddělením právním a odborem dopravy a silničního hospodářství. Je nutné, aby jak občané, tak městská policie při kontrolách měli jasno, kde parkovat lze a případně kdo může či nemůže na problematických plochách odstavit svá vozidla," uvedla starostka Krnova Jana Koukolová Petrová.

Jak řešit parkování mimo komunikace?

Týká se to zejména některých ploch v ulici Mlynářské v centru města, které nejsou považovány za pozemní komunikace.

U aut parkujících mimo silnice je problém v tom, že u nich nelze uplatňovat zákon o provozu na pozemních komunikacích a postihovat řidiče za to, že porušují dopravní značku, přestože se lokalita nachází v „Zóně zákazu stání mimo vyznačená parkoviště".

Co je to nástupní plocha pro hasiče

Nástupní plocha slouží v případě požárního zásahu k bezpečnému ustavení výškové techniky. Například auto s vysokozdvižnou plošinou nebo výsuvným žebříkem nemůže stát kdekoliv, ale tak, aby se hasiči dostali co nejblíže k zasaženému objektu. Bez této plochy nemohou evakuovat obyvatele, ani vést účinný protipožární zásah.

Nástupní plocha může být zatravněná nebo jiným způsobem upravená, je možné ji využít jako chodník pro pěší, obslužnou komunikaci nebo manipulační plochu. Nesmí však sloužit pro parkování nebo odstavení vozidel.

Nástupní plocha je označena dopravní značkou „Zákaz stání" s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární techniku". Průjezdná šířka příjezdových komunikací k objektům musí být nejméně tři metry.