„Z biologického hlediska představuje území Hrubého Jeseníku oblast s mimořádnou přírodní hodnotou. Vyskytují se však na něm závažné ekologické problémy. V jejich důsledku dochází k ohrožení evropsky výjimečných ekosystémů a je ohrožena kvalita místní přírody,“ stojí v prohlášení.

Podepsán je pod ním například vedoucí Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc Stanislav Bureš a řada jeho kolegů z olomoucké a ostravské univerzity nebo akademie věd.

Za největší problém označili existenci kosodřeviny v nejvyšších, původně bezlesých, partiích hor. Ta vytlačuje původní druhy rostlin a živočichů a navíc brání pádu lavin. Bez nich by například oblast Velké kotliny zarostla stromy a řada druhů by zde zmizela. Problémem je podle odborníků i existence smrkových monokultur nebo přemnožení nepůvodních druhů.

Vedoucí správy CHKO Jeseníky Jan Halfar uznává, že problémů v Jeseníkách je celá řada. Některé druhy zvířat, jako tetřev nebo tetřívek, už téměř vymizely. Stavy jiných, například rysa, jsou na velmi nízké úrovni.

„Nejvážnějším ekologickým problémem Jeseníků je nepochybně výskyt nepůvodní borovice kleče na přibližně 180 hektarech takzvaného subalpinského bezlesí. Pastva či kosení by v této oblasti vedla ke zvýšení druhové pestrosti. Jedná se nicméně o bezlesí, které nevytvořil člověk. Proto je legitimní alternativou dát v něm prostor přírodním procesům,“ sdělil Halfar.

„Ukazuje se, že stávající ochrana přírody Jeseníků formou chráněné krajinné oblasti není zvláště pro centrální a nejcennější oblast Hrubého Jeseníku dostatečná. Žádáme ministra životního prostředí, aby učinil kroky vedoucí ke zlepšení péče o jedinečné přírodní hodnoty Jeseníků. Jako vhodné řešení se ukazuje příprava a realizace návrhu Národního parku Jeseníky,“ míní odborníci.

Národní park Jeseníky má řadu zastánců i odpůrců. Mezi první skupinu patří například Společnost přátel Jeseníků.

„Během diskusí o záměru národního parku od některých veřejných představitelů bohužel zaznívají názory, že současná forma ochrany přírody prostřednictvím CHKO je dostatečná. Prohlášení odborníků ukazuje opak a potřebu situaci účinně řešit,“ sdělil předseda společnosti Ondřej Bačík.

Výrazně rezervovaněji se k návrhu zřídit v Jeseníkách národní park naopak staví například Lesy České republiky nebo některé obce. „Myslíme si, že pro lidi vzniká další regulační prvek. Stávající ochrana je dle našeho názoru dostatečná. Vnímáme to jako snahu uměle vytvořit pracovní místa. Jednak pro strážce parku, jednak pro dobře placené ředitele a úředníky,“ shrnul před časem postoj většiny zastupitelů Loučné nad Desnou starosta obce Pavel Martínek.

Zda Národní park v Jeseníkách v dohledné době vznikne, přitom není vůbec jisté. Proces vedoucí k jeho vyhlášení zatím nebyl vůbec zahájen. Ministerstvo k tomu v současnosti nemá ani personální kapacity, ani finance.

PETR KRŇÁVEK