Pozůstatky vodní elektrárny, jediného zčásti dochovaného díla na vodním náhonu ze šestnáctého století, měly být v polovině devadesátých let odstraněny, počítalo se zde s jinou stavbou.

„Na zákrok KZSB byly bourací práce zastaveny a pak ve spolupráci s VZP, městským úřadem, Muzeem Bruntál a řadou organizací i občanů byla na místě vodní elektrárny vybudována expozice k historickému vodohospodářskému systému města,“ připomenul historii vybudování expozice předseda klubu Pavel Rapušák.

Vzhledem k nevyjasněným majetkovým poměrům nebyla expozice tři roky otevřena. Letos se KZSB rozhodl expozici obnovit a doplnit, a navíc zde také sám zavedl vlastní průvodcovskou službu. Mlýnský náhon byl v Bruntále vybudován pravděpodobně v šestnáctém století, vedl od Černého potoka ve Starém Městě okolo zámku, obtékal třetinu města a ústil zpět do Černého potoka u kostela u Kobylího rybníka.

Sloužil k pohonu dvou mlýnů, pil a dalších provozů. Byl také zdrojem vody pro obyvatele. Je zaznamenán i na nejstarší známé mapě města Bruntálu z roku 1579. Na počátku dvacátého století byl náhon zakryt, dnes už neexistuje. Expozice Mlýnského náhonu je na místě staré vodní elektrárny, lidé zde uvidí řadu drobných exponátů, unikátní jsou vrtáky, kterými se kdysi vrtalo dřevěné potrubí.

Průvodcovská služba zde funguje na zavolání, zatím se této role ujal sám předeseda klubu Pavel Rapušák. Zájemci o prohlídku získají kontakt v městském informačním centru nebo na www.mubruntal.cz, kde má KZSB své stránky.