Jedna z největších investičních akcí Krnova posledních let, výstavba splaškové kanalizace v Kostelci, byla dokončena. Slavnostní předání díla proběhlo ve čtvrtek 31. května u mostu na Mlýnské ulici v Kostelci, kde byla odhalena pamětní plaketa.

Nový kanalizační řad dlouhý 5,3 kilometru odvede splaškové vody na čistírnu z ulic Chářovská, Stará Bruntálská, Mlýnská, Na Břehu, Cejl, Brantická, Kaprasova, Ochranova, Dlouhá a Lidická.

Náklady na výstavbu dosáhly 52 milionů korun, z čehož je 38,3 milionu kryto dotací z eurofondů a ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo 2,56 milionu.

„Většina kanalizace vede v zastavěném území Kostelce, zasahuje do komunikací. Pro množství dalších sítí nebylo možné v některých úsecích kanalizaci vést na veřejných parcelách, proto musely být trubní řady vedeny přes soukromé pozemky a zahrady. Chtěla bych poděkovat občanům, kterých se výstavba dotkla, za jejich vstřícnost a trpělivost,“ uvedla starostka Krnova Renata Ramazanová.

Majitelé domů na nově odkanalizovaných ulicích si nechali vystavět přípojky až po hranici svého pozemku a postupně si budují přípojky k připojení. Po napojení kosteleckých domácností na kanalizaci dojde ke zlepšení životního prostředí tím, že bude celé území důsledně odkanalizováno a čištění odpadních vod bude efektivní.

Zhotovitelem stavby je firma Vodostav Ostrava, která stavbu realizovala podle projektové dokumentace zpracované firmou Koneko. Zástupce zhotovitele, jednatel firmy Viktor Oulehla, připomněl nejproblematičtější místa: „Byl to protlak pod tratí Českých drah u Chářovského parku dlouhý 26 metrů, kde hrozilo sednutí železničního svršku. Měli jsme problém najít firmu, která by se tohoto úkolu zhostila, nakonec protlak zrealizoval Tchas. Dalším náročným úsekem byla shybka pod dnem řeky Opavy, kde nám pomohli potápěči a také místní rybáři, kteří museli kritický úsek slovit, aby nedošlo k úhynu ryb.“