Mimo hašení požárů a jiných nelehkých zásahů se podílejí na společenském životě v obci a v neposlední řadě pomáhají při výchově mládeže a vedou ji k požárnímu sportu. Spoustu času tráví administrativní činností a hlášením reportů. Často bývají na místě zásahu jako první. Je však společností tato nelehká práce dostatečně oceněná?

Od mnoha záchranářů se dovídáme, že je jejich práce zlehčována či znevažována. Dokonce se mezi námi najdou takoví občané, kteří hasiče udávají na úřadech pro neplnění povinností.

Hlavní rozdíl mezi profesionálním a dobrovolným hasičem je v tom, že profesionální hasiči se hasičinou živí a mají ji jako své zaměstnání. Jsou za něj placeni. Mají stálé služby, slouží jednou za tři dny 24 hodinovou směnu. Dobrovolní hasiči slouží tak, že vybíhají od své práce nebo z domova a dělají to zadarmo.

Při putování po hasičských stanicích na Bruntálsku se setkáváme s jevem, že mnohým zbrojnicím chybí pořádné vybavení. Nedostává se jim technika, obleky, a požární budovy jsou už zastaralé. Mnoho dobrovolných hasičů odchází, protože jim tato práce, jež je založena pouze na dobrovolnosti, nemá co nabídnout. Kam se poděla doba, kdy dobrovolníci v hasičském spolku nehledali ni zisk, ni slávu, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí? Platí stále tvrzení, že hasičina lidi stmeluje a že jsou jedna rodina?

„Lidé jsou neochotni pomáhat jeden druhému, zřejmě je to podmíněno dnešní hektickou dobou. Proč kdysi bylo tolik hasičů v obci? Dříve bylo členství v SDH prestižní záležitostí, nyní členů SDH ubývá celkově. Když se zeptám kamarádů, zdali by vstoupili do sboru, řeknou: „A proč bychom to dělali? Co bychom z toho měli?“ se smutkem sděluje Viktor Kadlík, velitel JSDH Karlovice.

Na svůj vstup k hasičům vzpomíná tak, že si šel půjčit hasičárnu na oslavu a v té chvíli se ho starostka zeptala, jestli by chtěl dělat velitele JSDH, kterým je už 7 let. Místní kolektiv vypadá v realitě tak, že většina dobrovolníků pracuje mimo domov, a pokud se zadaří, sejdou se všichni v pátek. Problém nastává v okamžiku, kdy se nesejde plný počet členů do výjezdové jednotky, to pak na vzniklou událost reaguje JSDH jiné obce.

JSDH Karlovice jednu dobu hrozilo i úplné zrušení. Ke všemu má částečně zastaralé technické vybavení. JSDH Karlovice je zařazena do kategorie JPO V. To znamená, že se jedná o JPO s místní působností. „Pro lepší fungování by si jednotka zasloužila odpovídající podmínky, které v současné době nemá,“ zareagoval ředitel Územního odboru Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Bruntále Jiří Patrovský.

„Peníze, které můžeme čerpat z dotací, jsou malé, vybavení je drahé. Oblek na jednoho hasiče cenově vyjde v řádech několika desítek tisíc korun. A tak bych mohl pokračovat,“ vysvětloval karlovický velitel hasičů. Aktuálně by místní hasiči potřebovali opravu požární zbrojnice, do které by se vešlo větší požární auto. I přes nepříznivou situaci apeluje karlovický velitel na občany, aby se přidali k SDH a společně pomáhali, když je to zapotřebí.

„Byl bych rád, kdyby se nám časem podařilo získat dotace na opravu stávající požární zbrojnice. Všem dobrovolným hasičům z Karlovic bych chtěl vyslovit uznání a poděkování za příkladnou a záslužnou práci, kterou pro obec s nadšením vykonávají. Přeji jim vše dobré a spoustu dalšího elánu při naplňování známého hasičského hesla: Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci a vlasti k rozkvětu,“ řekl starosta obce Karel Batík.

„Velmi nás těší široká členská základna dobrovolných hasičů, radost nám dělá zejména mladá generace, která je naší nadějí do budoucna. Financování je bohužel problém jak u profesionálních, tak i dobrovolných hasičů. Cestou ven je vícezdrojové financování, kdy finanční prostředky jednotkám dobrovolných hasičů obcí může poskytnout nejen obec z titulu zřizovatele, ale jednotky mohou přijímat také dary. Každá obec získává dotace a to jak ze státního rozpočtu prostřednictvím HZS ČR, ale může získat dotace také od krajů, a v neposlední řadě dostávají obce také významný objem finančních prostředků pro JPO obcí z dotačních programů Evropské unie IROP, kdy jen za poslední období získaly obce téměř 2 mld. Kč. Dobrovolní hasiči jsou naši kolegové, bez kterých si práci hasičů jako celku nedovedu představit. Každý den pomáhají chránit životy a majetek nás všech, dělají to ve svém volném čase a často za velmi skromných podmínek. Patří jim nejen náš vděk a obdiv, ale stejně jako všichni hasiči si rozhodně zaslouží adekvátní ohodnocení a podmínky pro výkon své činnosti,“ sdělil generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslav Ryba.

Na dotacích dostaly obce za období od let 2016 až 2019 částku 1180 mld. korun, určenou na pořízení 1414 kusů dopravních automobilů, a na stavbu nebo rekonstrukci 208 požárních zbrojnic. Dalších 361 milionů Kč dostaly JPO obcí v daném období na cisternové automobilové stříkačky, kdy 98 ks nových CAS nakoupily a 14 ks CAS technicky zhodnotily. 

Víte že:
Historie sboru sahá do roku 1878. K dnešnímu dni sbor navštěvuje celkem 28 dobrovolných hasičů, z čehož jsou 2 čestní členové, 7 dětí a 19 dospělých. JSDH tvoří 13 členů.

Mezi jejich techniku patří: vůz Ford Transit DA 12, auto má v sobě požární motorovou stříkačku PS 12, se kterou jsou schopni dodávat vodu do cisteren a hasit požáry v blízkosti vody. Dále zde nalezneme plovoucí čerpadlo, kalové motorové čerpadlo a motorovou pilu. Mezi nejčastější zásahy patří hašení požárů, odstraňování nebezpečných stavů a technická pomoc (spadlé stromy, bodavý hmyz, odčerpání zatopených sklepů).

Nejlépe prověřili své schopnosti při rozsáhlém požáru lesního porostu v Janově u Krnova v srpnu 2018. Tímto požárem bylo zasaženo lesní území o rozloze 6,5 ha. Naposledy hasili 9. 8. 2019 požár polního porostu.

Zúčastňují se okresní hasičské ligy Praděd, v červenci pořádali soutěž O pohár starosty. Podílejí se na kulturním životě v obci, pořádají Štěpánskou zábavu, Den obce, spolupracují se školou a místními spolky.

Andrea Martínková