V povodí Odry bylo dosaženo extrémních srážkových úhrnů, a to v průběhu čtvrtka 6.9. především v oblasti Jeseníků a v pátek i v oblasti Ostravska a Beskyd. Během celé povodně přesáhl srážkový úhrn na stanici Revíz 300 mm, během jednoho dne zde spadly srážky v úhrnu až 230 mm což jinými slovy znamená, že 230 litrů vody dopadlo na metr území za 24 hodin. Na měřící stanici ve Městě Albrechticích byl srážkový úhrn během povodně 190 mm.

Tyto srážky vyvolaly vysoké povodňové průtoky především v jesenické části povodí Odry, a to na řekách Vidnávce, Bělé, Osoblaze, Opavici a na Opavě, a následně pak i na vlastní Odře. Většinou se velikost povodně se pohybovala od vody pětileté na dolním úseku toku, přes vody 10 až 20 leté na středních tocích, až po vody 20 až 50 leté na horských úsecích.

V Krnově na Opavici byl průtok 80 kubíků za sekundu, což je více než dvacetiletá voda. Průtok 90 kubíků na řece Opavě odpovídal přibližně desetileté vodě. Řekou Osoblahou se při kulminaci hnalo až 140 kubíků, což je padesátiletá voda. Výše povodňových škod se v současné době vyčísluje. Došlo k nim především tam, kde chybí vodní díla na ochranu před povodněmi. Vzhledem k extrémním srážkám se teoreticky očekávaly odezvy v povodí ještě horší, ale předchozí sucho v krajině je zmírnilo.

Zásobní prostor před začátkem povodňové situace byl na nádrži Slezská Harta naplněn na 91 procent. Kaskáda Slezská Harta a Kružberk měla kulminační přítok byl 32 kubíků za sekundu, a maximální odtok 2 kubíky za sekundu, takže tato soustava vodních děl dokázala povodňovou vlnu a průtoky v řece výrazným způsobem transformovat.

„Během zářijové povodně se plně osvědčily říční hráze, do kterých byly vloženy finanční prostředky po tragické povodni v roce 1997. Hráze splnily výborně svůj základní úkol chránit zástavbu. Tam, kde doposud nejsou hráze vybudovány, docházelo k ohrožení nebo k záplavám. Postižena byla především lidská sídla na Osoblažsku a mezi Městem Albrechtice a Krnovem. Na řece Opavě došlo k ohrožení Brantic a Zátoru. Pod Krnovem byly postiženy hlavně obce Držkovice, Vávrovice a Kravaře - Dvořisko. U Petrova rybníku došlo k naplnění retenčního prostoru a následně k částečnému přelití rybniční hráze. K protržení nedošlo jen vlivem účinné záchranné činnosti pracovníků Povodí Odry,“ uvedla Tisková mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.