Tento projekt umožňuje mladým lidem seznámit se s československou historií, hlavně však s bezprávím v období komunistické vlády. Během listopadu se na mnoha školách promítají dokumentární i hrané filmy a konají se besedy s pamětníky, návštěvy výstav a další aktivity. Do tohoto projektu je naše škola zapojena jen dva roky, stále se učíme a hledáme cesty, jak celou akci zorganizovat, aby žáky zaujala.

„Na naší škole byla uspořádána projekce dokumentárního filmu Ztráta víry, po které následovala beseda s politickým vězněm, knězem Stanislavem Lekavým.

Žáci 8. a 9. třídy měli možnost poslechnout si či se zeptat na řadu věcí spojených s komunistickou zvůlí. Náš host vzpomínal na mnohdy šokující tvrdost komunistických funkcionářů, soudů, bychařů a příslušníků StB proti církvi, ale i dalším lidem. Vzpomínal na psychický teror, bití, týrání, dlouholeté tresty ve věznicích a uranových dolech. Vzpomínal na každodenní boj o přežití, sadismus dozorců,“ uvedl Petr Humplík, zástupce ředitele školy.

O Stanislavu Lekavém je známo, že v komunistických kriminálech v padesátých letech poznal osobně například obávaného sadistického vyšetřovatele Aloise Grebeníčka. Vzpomínal na úmrtí týraných spoluvězňů, na odvahu, solidaritu, vulgaritu i udavačství mezi mukly. Tato zkušenost ho jako mladého rolníka nasměrovala na cestu víry, předurčila jeho celoživotní kněžskou dráhu.

„Setkání s naším hostem Stanislavem Lekavým bylo neobyčejně bezprostřední a otevřené. Od počátku získal vyprávěním naše žáky na svou stranu,“ dodal Petr Humplík.