Film popisující tento krutý osud získala škola v rámci projektu České televize Příběhy bezpráví. „Děti by měly znát historii země. A tento projekt je velmi dobře zpracován. Líbilo se mi spojení dokumentu s následnou debatou,“ vysvětlila Veronika Bražotikosová, učitelka dějepisu, proč se rozhodla zapojit školu do tohoto projektu.

Do lavic zasedly dvě desítky žáků od sedmé do deváté třídy, kteří se účastnili dějepisné olympiády a promítání filmu tedy měli jako drobnou odměnu. Film s názvem Muž, který přecenil českou duši aneb Útěky Josefa Brykse prostřednictvím vzpomínek pamětníků i zachovaných dokumentů žáky seznamoval s nelehkým životem českého pilota, jenž bojoval proti nacistickým okupantům, aby po osvobození republiky skončil jako vězeň v komunistickém lágru.

Podmínkou zapojení školy do projektu je nejen promítání zapůjčeného filmu, ale také zorganizování besedy s lidmi, kteří danou dobu zažili či se jí profesně věnují. Loni žákům přednášel Leo Žídek z Konfederace politických vězňů, letos byl hostem Jaromír Pavlíček z Ostravské univerzity, který se zabývá padesátými léty minulého století.

Obraz hrdinství

„Mladí lidé by si měli vytvořit obraz, co znamená hrdinství minulosti. I v současnosti lze nalézt příklady hrdinství, pohled do minulosti nám však přináší obraz hrdinství lidí, kteří se dokázali postavit proti totalitním režimům. Rád jsem proto přijal pozvání mé bývalé studentky a dnes už paní učitelky Veroniky Bražotikosové, abych žákům předal část svých znalostí,“ vysvětlil Jaromír Pavlíček, proč přijal pozvání vést debatu.

Mladí lidé se jej ptali především na to, jak se v dané době žilo, jaké má přednášející osobní zážitky, či zda i tato nelehká doba přinesla něco pozitivního. I když zvonění školního zvonku oznámilo konec hodiny určené pro debatu, zbývalo stále mnoho otázek, které nebyly zodpovězeny.

Skupinka mladých dívek z deváté třídy tak požádala Jaromíra Pavlíčka, zda by jim nevěnoval ještě část svého času. Přednášející souhlasil, a tak se skupinka z učebny přesunula do školní knihovny, kde si ještě dlouho povídala o hrdinství, vykonstruovaných soudních procesech i bezpráví totalitních režimů, kterému se jen hrstka skutečných odvážlivců rozhodla vzdorovat, a to i za cenu nejvyšší.

Květa Gebauerová