Součástí kampaně je také plavecká štafeta Plaveme prsa, kterou v sobotu 14. října od 10 do 14 hodin v krnovském bazénu městských lázní pořádá Onko Niké Krnov – sdružení pacientek po prodělaném zhoubném onemocnění prsu.

„Štafety se může zúčastnit každý a je jedno, jestli uplave 20 metrů nebo několik bazénů. Každý metr zapíšeme a věříme, že jejich součet nám po ukončení akce umožní říct, že jsme přeplavali celou republiku.

Připravili jsme také doprovodný program s ukázkou country tanců, písně o vodě v podání ženského sboru Legato a vodní hrátky pro děti,“ uvedla předsedkyně spolku Onko Niké Krnov Jarmila Novotná. Akci provází i prevence, kde se ženy, ale i muži, dovědí užitečné informace.