Polský tisk nedávno upozornil na české zlodějíčky, kteří přecházejí z Albrechticka do Opawice. Deník zase informoval o polských zlodějkách, které stanuly před soudem v Bruntále. To je ale jen špička ledovce, případů přeshraniční kriminality je v našem regionu mnohem více.

„V okrese Bruntál, zvláště na území Albrechticka a Krnovska, máme zaznamenáno mnoho případů přeshraniční kriminality. Letos jsme řešili dvaadvacet trestných činů, což je o sedm více než za stejné období loňského roku. Zaznamenáno bylo i 305 přestupků, ve kterých figurují polští občané. Přes dvě stě přestupků řešili dopravní policisté v souvislosti s porušením zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Nejčastěji se jedná o překročení rychlosti a vjezd do zákazu,“ shrnula projevy přeshraniční kriminality na našem území policejní mluvčí Pavla Tušková. Konkrétně na Krnovsku bylo zaznamenáno osm trestných činů a 18 přestupků a na Albrechticku pět trestných činů a 36 přestupků. Po dopravních přestupcích se jedná nejčastěji o případy drobných krádeží a narušení občanského soužití.

„Řešili jsme však i mnohem závažnější protiprávní jednání polských občanů, jako jsou exhibicionismus nebo krádeže, při kterých došlo k velké škodě nebo cynické okrádání bezbranných seniorů,“ doplnily Tušková.

Okrádání seniorů a vnikání do cizích bytů a domků

Krnovští kriminalisté spolu s vrbenskými kolegy dopadli a zadrželi dvojici polsky mluvících zlodějek ve věku 46 a 51 let. Byly obviněny z porušování domovní svobody a hrozí jim trest odnětí svobody až na pět let. Mají na svědomí devět případů s podobným scénářem. Vyhlédli si v obcích na Krnovsku a Opavsku seniory, kterým se bez jejich souhlasu vplížily do domu či bytu.

„Poškození si jich většinou všimli, až když byly pachatelky v chodbě nebo na zahradě domu. Ženy buď společně, nebo každá zvlášť s dalšími komplici nejčastěji pod záminkou prodeje dek zatlačily poškozené do jedné z místností a kryly jim rozprostřenou dekou výhled,“ popsala starý známý trik Pavla Tušková.

Jindy obyvatele zabavily žádostí o vodu či jídlo, nebo dokonce požádaly o chvilku klidu na přebalení dětí, aby odvedly pozornost obětí, zatímco další pachatel mohl nerušeně prohledat ostatní místnosti v domě. Poškození se vždy snažili vetřelce vykázat, ale vzhledem ke svému věku se mnohdy nemohli účinně bránit. Jejich marné výzvy ženy ignorovaly.

K odchodu je dokázal přinutit jedině příchod někoho z rodinných příslušníků. Ve všech devíti případech, které jsou ženám kladeny za vinu, naštěstí nedošlo k odcizení finanční hotovosti a zůstalo jen u pokusů.

Vloupání do vozidel v Krnově

V červenci policisté objasnili sérii krádeží a pokusů o krádež, kterých se dopustil dvacetiletý Polák. Ten měl v Krnově v ulici Maxima Gorkého násilně vniknout do tří zaparkovaných vozidel. „Všechny prohledal a z jednoho odcizil různé věci. Nyní je zbaven svobody i ve své mateřské zemi,“ dodala Tušková.

Výtržník byl brzy dopaden

Úspěchem skončilo intenzivní pátrání po pachateli nejméně tří případů exhibicionismu. Na počátku dubna se cizinec dopouštěl na veřejně přístupných místech v Krnově slovní hrubé neslušnosti a obnažoval se na veřejnosti před několika dívkami. „Policisté pachatele zjistili a obvinili, jednalo se o padesátiletého cizího státního příslušníka,“ popsala Tušková mravnostní delikt z kategorie přeshraniční kriminality.

Odcizené traktory skončily v Polsku

V Hlince došlo k odcizení dvou traktorů značky John Deer v hodnotě kolem tří milionů korun. Policisté se tímto případem stále intenzivně zabývají a všechny jejich poznatky k této trestné činnosti vedou do Polska.

Profesionální spolupráce české a polské policie

V objasnění několika případů přeshraniční kriminality hlavně na Krnovsku a Osoblažsku českým kriminalistům napomohla výborná spolupráce s polskými detektivy. „Existují i případy, kdy naši policisté předávají polským partnerům své poznatky o trestné činnosti spáchané na jejich území.

Svědčí o tom například případy drobných krádeží, kterých se dopouštěl patnáctiletý pachatel na české i polské straně hranice. Policisté ho zadrželi, a nyní je stíhán dokonce vazebně,“ popsala konkrétní případ policejní mluvčí Pavla Tušková. Mezi českými a polskými policisty probíhá spolupráce již od jara 2008. Probíhá to buď formou společných česko-polských hlídek, nebo v rámci přeshraniční spolupráce.

V prvním případě se jedná zejména o společné hlídky při společenských a sportovních akcích, jako jsou fotbalová utkání nebo megakoncerty, ale i při společných akcích na hranicích. Mezinárodní hlídky se ale využívají i při běžném výkonu služby. Přeshraniční spolupráce je v podstatě totožná, ale zatímco společné hlídky mohou působit jen do třiceti kilometrů od státních hranic, v rámci přeshraniční spolupráce je možný výkon služby vymezen územím krajů.

„Vzájemná spolupráce mezi českými a polskými policisty je na vysoce profesionální úrovni. Základem je výměna informací a zkušeností, ale i výpomoc v případě potřeby. Pro tyto potřeby byla ve spolupráci s městem Krnov zřízena konferenční místnost, kde se policisté pravidelně se svými zahraničními kolegy setkávají,“ popsala konkrétní podoby spolupráce Pavla Tušková.

Společným cílem českých i polských policistů je zvýšení bezpečnosti i prevence kriminality v příhraničí. Proto se zde konají různá setkání, semináře, a to nejen na úseku pořádkové a dopravní policie, ale také kriminální služby a polských detektivů. „Potěšilo nás, že podíl polských občanů na páchání trestné a přestupkové činnosti v našem příhraničním okrese je menší, než policie po otevření státních hranic očekávala. Určitě je to také zásluhou dobré spolupráce s polskými kolegy,“ uzavřela Pavla Tušková.

Komentář: Výhody Schengenu převažují
Když se v polském tisku objevila zpráva, že z české strany chodí drzí zlodějíčkové ztrpčovat klidný život obyvatel polské Opawicy, byl najednou oheň na střeše. Zastupitelstvo ve Městě Albrechticích řešilo, jak promluvit do duše mladým darebákům, kteří celou tu mezinárodní ostudu spískali. A ti, kteří pravidelně čtou policejní zprávy, začali zase na oplátku vypočítávat, kolik Poláků bylo zase u nás dopadeno při vykrádání aut, exhibicionismu nebo podvodech.

Vzhledem k tomu, že do té doby debatám o česko-polských vztazích dominovala spíš témata jako gastronomie, sport nebo kultura, působila tato událost jako studená sprcha. Navzdory tomu, že nám Schengen bez hranic skutečně přinesl i některé nové prvky přeshraniční kriminality, je jednoznačné, že jeho pozitiva mnohonásobně převyšují nad negativy.

K těm hlavním pozitivům patří přeshraniční spolupráce policistů, kteří spravedlivě hájí zákon bez ohledu na to, jakou řečí mluví pachatel. Porovnávat, kolik Čechů kradlo v Polsku a kolik Poláků zase u nás, je stejně nesmyslné, jako se zabývat tím, kolik Krnovanů kradlo v Bruntále. Všude žijí slušní lidé i svině a policisté se snaží dělat svou práci co nejlépe na obou stranách hranice.