Ministerstva navrhla ochránit území před povodněmi rozsáhlou úpravou toků, postavením několika menších suchých poldrů a zatopení spodní části Nových Heřminov nádrží, která by měla pojmout přibližně 16 milionů kubíků vody. Toto opatření by mělo stát okolo sedmi miliard korun. Se zkapacitněním koryt v Krnově a dalších obcích, které prosazovaly jako alternativu k výstavbě přehrady ekologické organizace i vedení Nových Heřminov na základě studií vodohospodáře Václava Čermáka, se nepočítá.

Schválené řešení se opírá o posudek ČVUT a VUT, podle kterého je nádrž Nové Heřminovy ničím nezastupitelná z hlediska ochrany před povodněmi. Ministerstvo životního prostředí tvrdí, že udělalo maximum pro to, aby se z obce zachovalo co nejvíc, a že menší nádrž už udělat nešlo.

Nalezení kompromisu mezi rozdílnými přístupy ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí k protipovodňové ochraně prezentují oba resorty jako úspěch. Někteří s problematikou obeznámení vodohospodáři však rozhodnutí obou ministerstev o výstavbě přehrady zcela zpochybňují.

Úspěch zpochybnil vodohospodář

Přestože resorty obou ministerstev hovoří o schválených protipovodňových opatřeních v Nových Heřminovech jako o úspěchu, vodohospodář Václav Čermák má zcela jiný názor.

„Znalost kauzy Nové Heřminovy mě utvrzuje v podezření, že pomocí formalizovaných modelů je snadno možné dospět k závěrům, nad nimiž rozum zůstává stát. Mé oponování názoru kolektivu profesorů dvou vysokých škol bude zajisté přijímáno s nelibostí zvláště proto, že jsem autorem jimi zavrhnutého řešení. Bohužel jejich práce je s ohledem na formální autoritu zpracovatelů přijímána nekriticky. Jako první zkoumala zkapacitnění řeky Opavy v Krnově firma Aquatis. Ta přišla s násilným a necitlivým řešením, které navrhuje plošně vybourat zástavbu kolem řeky. V tomto návrhu jsme spatřovali snahu diskvalifikovat jakékoliv jiné řešení než stavbu přehrady Nové Heřminovy, a proto jsme vypracovali vlastní studii šetrných úprav řeky v Krnově. Naše studie spočívá v rozšíření koryta při respektování hodnotné městské zástavby, takže se podařilo omezit demolice na několik kůlen a garáží. Posudek profesora Broži a jeho kolegů označuje naše řešení za nepřijatelné a nedoporučuje jeho další propracování. Tím zúžil výběr variant a otevřel cestu nádrži Nové Heřminovy,“ říká vodohospodář Václav Čermák.

Oponenti posudku ČVUT a VUT vytýkají i to, že na něm nepracovali žádní odborníci mimo vodohospodářů. Hodnotili ekonomickou stránku jednotlivých variant i dopady na životní prostředí nebo sociální a psychologické důsledky přesídlení obyvatel. Vycházeli i ze studie z roku 2001. Tak vznikla studie, která měla zkoumat sociální souvislosti výstavby nádrže. Podle posudku, který se na tuto studii odvolává, zastupitelstvo obce požadovalo, aby nebyli oslovováni obyvatelé obce a nebyly zjišťovány jejich názory nebo nároky.

„To bylo trochu jinak. Tehdejší starosta nechtěl, aby byly lidem v obci slibovány nějaké konkrétní nabídky na odkup nemovitostí. Někdo si to nesprávně vyložil, že nemají být zjišťovány jejich názory vůbec,“ vysvětlil starosta obce Radovan Jílka.