Deset let poté, co vláda schválila stavbu přehrady, přijel do Zátoru ministr zemědělství Jiří Milek (nestraník za ANO). Ministr přijel jen dva dny poté, co petice občanů Nových Heřminov vyzvala Babišovu vládu, ať pozastaví platnost usnesení, umožňujících stavbu přehrady.

„Pan starosta a lidé v Nových Heřminovech proti tomu protestují, ale tam pokud vím, už proběhly studie, i tři mezinárodní, a všechny vyšly stejně, že je potřeba to řešit tímto způsobem. Samozřejmě uvidíme, jaké budou mít argumenty. Jestli vznesou nějaké nové, určitě se tím vláda bude zabývat. Pokud úředníci a odborníci, kteří se tím dlouho detailně zabývali, řekli přehrada ano, je pro mě těžké to tady a teď posuzovat, a říct ne,“ vyjádřil se k petici ministr Milek při návštěvě Zátoru a přislíbil, že se problematikou přehrady bude zabývat.

Svůj postoj dali občané Nových Heřminov vládě najevo nejen touto peticí, ale také referendem v roce 2008. Proč vlastně Nové Heřminovy přehradu odmítají? Kde se před deseti lety stala chyba?

VLÁDA: MALÁ VARIANTA JE KOMPROMIS

Je potřeba zrekapitulovat, co předcházelo vládnímu usnesení z 21. 4. 2008.

Nové Heřminovy deklarovaly, že preferují protipovodňovou ochranu bez přehrady v duchu koncepce vodohospodáře Václava Čermáka.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje deklarovalo, že preferuje velkou variantu přehrady, která zaplaví 156 objektů, tedy téměř celé Nové Heřminovy.

Vláda Mirka Topolánka schválila malou variantu nádrže, která zaplaví jen 56 objektů, a pak prezentovala své rozhodnutí jako kompromis mezi požadavky kraje a obce.

PROČ KRAJ VLÁDĚ USTOUPIL, ALE OBEC NE

Požadavkem krajského zastupitelstva na velkou přehradu se vláda skutečně zabývala a zamítnutí velké varianty nádrže podrobně zdůvodnila. Proto krajští politici neměli problém se smířit s vládním usnesením o menší nádrži.

Požadavkem obce Nové Heřminovy se ale Topolánkova vláda vůbec nezabývala. Zamítnutí Čermákovy koncepce se odehrálo neveřejně mimo politiku, takže obec o tomto zásadním kroku nemá dost informací. Proto v Heřminovech přetrvávají pochybnosti, zda bylo správné rozhodnutí vlády o zmenšené přehradě.

Vládou schválená varianta protipovodňové ochrany představuje investici 6,6 miliardy, která ochrání šest tisíc lidí kolem řeky Opavy. To je milion korun na ochranu jednoho člověka.

Heřminovy předpokládají, že existuje levnější a šetrnější řešení než přehrada, ale obec nemá přístup ke všem studiím, které předcházely rozhodnutí vlády.

OBEC VYZVALA KRAJ: DOPLŇTE INFORMACE

Ve správních věcech, které se týkají přehrady, rozhoduje krajský úřad. Aktuálně posuzuje, zda umožní státnímu podniku Povodí Odry v Nových Heřminovech zasahovat do životního prostředí ohrožených živočichů.

Právní zástupce Nových Heřminov Radek Ondruš v této souvislosti navrhl krajskému úřadu, aby žádal po Povodí Odry také sdělení, které úřední osoby z působnosti ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí se účastnily posuzování možných řešení protipovodňové ochrany.

Tyto osoby by svým svědectvím mohly objasnit, zda existují levnější a šetrnější varianty nebo ne. Dále Ondruš kraji navrhl, ať požaduje předložení veškerých řešení protipovodňové ochrany tak, jak jsou dnes známy Povodí Odry a Ministerstvu zemědělství, a také vyhodnocení jednotlivých variant, které bylo podkladem pro rozhodnutí vlády.

„Jak Povodí Odry tak Ministerstvo životního prostředí disponuje písemným zpracováním dalších variant řešení s umístěním staveb mimo lokality s výskytem zvláště chráněných druhů (ZCHD) živočichů a s menšími zásahy do jejich přirozeného vývoje při současném splnění účelu stavby. Jedná se zejména o řešení bez nutnosti realizace stavby vodního díla. Tato řešení, i když nebyla schválena, by měla být správnímu úřadu předložena k posouzení jejich vhodnosti z pohledu zachování ZCHD živočichů,“ zdůvodnil Radek Ondruš kraji požadavky obce.