Chodit zde může až pětadvacet dětí ve věku od dvou do sedmi let. Díky blízkosti od Bruntálu do školky chodí i několik bruntálských dětí.
Škola nabízí i nadstandardní aktivity, například logopedickou prevenci, plaveckou školičku, anglický kroužek.

Děti vystupují pro rodiče i pro veřejnost. Ve škole jsou pro ně nejrůznější akce, například drakiáda, Halloween, Mikuláš, vánoční a velikonoční dílnička, vánosční besídka, besídka ke Svátku matek, Dětský den či pohádkový les.