Aby zde děti byly šťastné a spokojené  

Mateřská škola se nachází na okrajové části Horního Benešova. I když centrum města je nedaleko, okolí školy je velmi poklidné, bez frekventovaných silnic. Mateřská škola sídlí v zrekonstruované budově, takže prostředí všech tříd se může pyšnit moderním vybavením, které odpovídá potřebám dětí jednotlivých věkových skupin. Mateřská škola má tři třídy a navštěvují ji děti od 2 do 6 (7) let. K mateřské škole patří dvě velké zahrady, z toho jedna zahrada je environmentálního zaměření. Školní zahrady poskytují dětem veliké množství aktivit a dostatek volného pohybu, který je pro děti přirozený.

“Dovolte mi, abych na závěr použila moudrá slova Benjamina Franklina, která jsou mottem naší mateřské školy: „Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a porozumím“, uvedla Lenka Kynclová, vedoucí učitelka Mateřské školy Horní Benešov.

“Ačkoli tato slova byla poprvé vyřčena před mnoha lety, dokazují nám, jak velký význam má prožitkové učení v životě dítěte a člověka vůbec. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené,” dodala Lenka Kynclová.