Hans Kudlich, nazývaný také osvoboditel sedláků se narodil v Úvalně 25. října 1823. Jeho rodiče Johan a Eleonora měli celkem 11 dětí. Tři z nich se nedožili tří let věku. Hans byl nejmladší z osmi přeživších sourozenců.

Kudlichův otec byl poddaným na lichtenštejnském panství, robotou povinný sedlák. Přáním Kudlichovy matky bylo, aby Hans studoval teologii. Po absolvování gymnázia v Opavě nastoupil Hans na Vídeňskou univerzitu, kde studoval filozofii a později práva.

V březnu 1848 byl při demonstraci proti Habsburkům ve Vídni zraněn bajonetem.

V květnu téhož roku odjel domů do Úvalna. Právě zde byl navržen jako kandidát pro volby do rakouského ústavodárného Říšského sněmu. Ve volbách byl zvolen. Zastupoval volební obvod Horní Benešov. Jako nejmladší z poslanců přednesl Kudlich 24. července 1848 návrh na zrušení poddanských vztahů, včetně povinnosti roboty a desátků. Návrh byl 7. září 1848 přijat.

Velkou měrou se na přípravách návrhu podílel také poslanec Brauner. Sněm byl později v Kroměříži rozpuštěn.

Zrušení poddanství znamenalo také kromě jiného i zánik panství a vznik samosprávných obcí. Po rozpuštění sněmu uprchl do Pruského Slezska. Účastnil se povstání ve Falci. Stal se z něj psanec. V roce 1849 byl opět nucen uprchnout z jihoněmeckého Freiburgu do Švýcarska.

V Bernu a poději v Curychu vystudoval medicínu. Ve Švýcarsku se i oženil. Na základě účasti na povstání ve Falci byl Hans Kudlich v roce 1851 odsouzen v nepřítomnosti v rakouském císařství k trestu smrti. V roce 1853 odcestoval s chotí Luisou lodí do USA. Zde se usadil v Hobokenu v New Jersey jako lékař.

I za oceánem se zasazoval za zrušení otroctví v Americe. Podporoval volbu Abrahama Lincolna prezidentem USA. Se svojí domovinou měl neustálý písemný styk.

V roce 1866 císař František Josef I. zrušil rozsudek smrti a Hanse Kudlicha omilostnil. Hans Kudlich několikrát navštívil rodné Úvalno spolu s chotí Marií Luisou a devíti dětmi. Poprvé v roce 1871. Zemřel 10. listopadu 1917 ve věku 94 let.

close Rozhledna Hanse Kudlicha v Úvalně před rokem 1925. info Zdroj: Archiv zoom_in Vděční sedláci nechali ještě za Kudlichova života postavit známou dominantu obce rozhlednu na Strážišti „Kudlichwarte“. v letech 1912 a 1913. Rozhlednu postavila tehdy známá opavská stavební firma Julia Lundwalla podle návrhu architektů Oskara a Eugena Felgelových.

V roce 1925 byly urny Hanse Kudlicha a jeho ženy Luisy uloženy v přízemí rozhledny v mauzoleu. Dle dobových záznamů se akce tehdy zúčastnilo na čtyři tisíce lidí. Generální opravou prošla tato dominanta obce v roce 2000.

V roce 1926 sestavil a sepsal rodokmen Kudlichů P. Ferdinand Vilč, který působil v Úvalně jako farář v letech 1924 až 1930. Tento dokument mapuje rod Kudlichů od roku 1620 do roku 1927.

Postupné zrání liberála Hanse Kudlicha, který šel vždy do konfliktu s mocí, jak se říká v první linii, dokládá výňatek z jeho dopisu příteli Violandovi, který byl spolu s H. Kudlichem v revolučním roce 1848 rovněž poslancem Říšského sněmu.

S odstupem několika desetiletí zde hodnotí své postoje z mládí, i důvody proč vlastně návrh o zrušení nevolnictví přednesl. „Co by selský syn toužil jsem od mládí postavit společnost mého rodného kraje na spravedlivějších základech. Můj otec byl hrubě týrán na těle i majetku úředníkem knížete Lichtensteina a nejen on.

Na vlastni oči jsem viděl prostopášný život vrchnosti a na straně druhé nesmírný útisk a příkoří. Můj vlastní život mi ukázal, abych opustil své prvotní postoje a přešel k umírněnějším.“

Tolik několik vět z dopisu. Více se můžete dozvědět na putovní výstavě, která je v Úvalně v galerii na Rychtě k vidění od 15. září do 27. října.

Ladislav Martikán

Ke stému výročí úmrtí Hanse Kudlicha chystá Spolek přátel osvoboditele sedláků Hanse Kudlicha v Úvalně putovní výstavu. Spolek byl založen v roce 1997 v Mnichově. Jeho členy jsou Rakušané, Němci, Češi a Američané. Putovní výstava o životě a díle H. Kudlicha začala v lednu v Chomutově.

V průběhu roku hostovala v několika městech v Rakousku a Německu. Akce bude doplněna přednáškou o Hansi Kudlichovi.