Potíže nastávají v této úzké ulici především před a po skončení vyučování. Prostranství u základní školy čeká ještě v letošním roce velká změna. Dosud nevyužívaná plocha po obou stranách hlavního vstupu do školy se změní v parkoviště s osmapadesáti novými místy.

Kolizní situace mezi přijíždějícími a odjíždějícími vozidly se tak mají stát minulostí. Dosud podélně odstavená vozidla v ulici budou smět nově parkovat pouze na novém parkovišti před školou, čímž se ulice stane obousměrně průjezdnou bez takzvaně zúžených míst. Novinkou bude i plocha sloužící výlučně pro vyložení a naložení dětí.

Město na realizaci akce vyčlenilo peníze ze svého rozpočtu, náklady představují částku 2,4 milionu korun. Převážná část stavebních prací proběhne v období letních prázdnin.