K připravovanému setkání rodáků a obyvatel z Milotic nad Opavou a Jelení napsal novou knihu bruntálský kronikář Josef Cepek.

Setkání pamětníků, ale i současných obyvatel obce a její místní části má proběhnout na podzim. Měla by to být velká sláva, když je to letos přesně sedmdesát let, co se do bruntálského okresu přestěhovali Rusíni z východu Slovenska.

Pamětníci ubývají

„Původních obyvatel, kteří ještě pamatují rok 1945, žije v obci už skutečně jen pár. Zajímavé tehdy bylo, že se do našeho regionu stěhovaly ze Slovenska celé vesnice, což byly stovky lidí, a že se jich zhruba sto padesát po nějakém čase zase vrátilo domů," řekl bruntálský kronikář Josef Cepek. Do bruntálského okresu přivedl slovenské krajany Jan Ivanco, který se později přestěhoval do Opavy.

Pátrání v archivech po dobových materiálech i fotografiích nebylo jednoduché: často chyběly jakékoliv materiály z období několika let po sobě. „Buď nikdo žádné zápisy a kroniky tehdy nepořizoval, nebo se ztratily neznámo kam," konstatoval Josef Cepek.

„Pamětníků bylo také málo, takže děkuji Heleně Nepožitkové jako místostarostce a pamětnici, že chybějící údaje dohledala nebo mě navedla na ty, kteří byli u osidlování obce, a ještě žijí," vyzdvihl pomoc Josef Cepek.

Václav Moravec

Nejsilnějším příběhem knihy jsou vzpomínky Václava Moravce, který prošel válečnou vřavou první světové války.

Josefu Cepkovi se podařilo v archivu nalézt toto poutavé vyprávění, a to bylo na počátku kronikářovy myšlenky o sepsání knihy o poválečném příchodu Rusínů do Milotic nad Opavou a Jelení. Bez zajímavosti nejsou ani zprávy z let takzvané kolektivizace, kdy komunisté nutili obyvatele obce ke vstupu do zemědělského družstva.

Byli to právě Milotičtí, kteří se sovětskému systému hospodaření zuby nehty bránili, a za to mnozí z nich pykali v komunistických žalářích. Řadu zpráv nalezl kronikář a autor knihy v dobovém tisku Nové vesnice Bruntálska.

„Nemám informace o tom, že by někde jinde u nás v republice probíhalo osidlování pohraničí způsobem, že by se takzvanými kolonisty stávali obyvatelé celých obcí. To je opravdu rarita," zdůraznil Josef Cepek.

Příchod do bruntálského okresu nebyl rozhodně pro Rusíny jednoduchý. Nevěděli, do čeho přesně jdou, neznali místní poměry, a v řadě domů ještě bydleli před vysídlením původní němečtí obyvatelé.