Zjistili to kontroloři České obchodní inspekce, kteří kontrolovali prodejce a provozovny po celé republice. Informoval o tom mluvčí České obchodní inspekce Tomáš Vozáb.

„Nejčastěji docházelo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, kdy byly zjištěny nedostatky ve značení nabízených výrobků. K nejčastějším závadám patřilo nedostatečné plnění informačních povinností oblasti výrobků a seznámení spotřebitele s cenou. V devatenácti případech bylo zjištěno porušení právních předpisů, kdy prodávající neinformoval spotřebitele v souladu s cenovými předpisy o ceně nabízených výrobků.

Za porušení právních předpisů bylo kontrolovaným osobám uloženo celkem třicet pokut formou příkazu vydaného na místě, a to v celkové hodnotě devětadvacet tisíc korun S šestadvaceti kontrolovanými osobami bylo zahájeno správní řízení,“ upřesnil Vozáb. V Moravskoslezském a Olomouckém kraji inspektoři zkontrolovali čtyřiadvacet provozoven či prodejců a zjistili deset prohřešků.