Zpola zaplněná krnovská synagoga přivítala v pondělí odpoledne vrchního pražského rabína Karola Efraima Sidona. Ten se rozpovídal nejen o legendárním pražském Maharalu Jehudovi benu Becalelim Löwovi, který je pro širokou veřejnost znám především jako tvůrce umělého člověka Golema, jehož námět byl použit například i v českém filmu Císařův pekař a Pekařův císař, ale také o složitých základech židovské mystiky.

Tvůrci zkratek

Sidon nejdříve návštěvníkům vysvětlil pojem Maharal. „Slovo Maharal pochází z hebrejských slov Morejnu HaRav Liva, což ve zjednodušeném pojetí znamená učitel,“ vysvětlil na úvod Sidon a dodal: „My Židé jsme totiž tvůrci takovýchto zkratek.“ Jako další příklad uvedl třeba zkratku Tanach, která symbolizuje Starý Zákon a zkratka je vytvořena ze slov Tora, Neviim a Ketuvim, což jsou díly Starého Zákona.

Mystik Löw studoval kabalu

Pak začal rabín Sidon vyprávět o životě známého myslitele, popisovat jeho náročnou cestu, studia, myšlení a především díla. „Mystik Löw se ve svých dílech věnoval například bodům na kabalistickém neboli sefirotickém stromu, což je jedno z největších tajemství židovského učení,“ doplnil Sidon.
Přítomným posluchačům povyprávěl i o základech náročného židovského učení, aby snáze pochopili výjimečnost učení Rabiho Löwa, který také působil jako zemský rabín v Mikulově.

„Pro pražského Maharala byla Tóra neboli Písmo Pěti knih Mojžíšových tím nejcennějším darem. Snažil se ji zachovávat ve všech 613 micwot, neboli bodech, které musí být pro každého Žida tím nejposvátnějším,“ vysvětloval rabí Karol Sidon.

Víno ano, ale bez desátků

Zajímavou poznámku utrousil i při poznatcích Maharala z Mikulovic, kde rovněž působil. „Rabí se snažil svým žákům a posluchačům vysvětlovat, jak je dodržování Tory důležité. Představte si Mikulov, vinařská oblast. A nyní vám soused nabídne víno. Mnoho Židů by podlehlo, avšak rabí učil, že přijmout víno, z kterého se podle křesťanského způsobu odváděly desátky, je podle Tóry nepřípustné,“ vysvětlil zásadovost tohoto mystika.

Žid se samozřejmě mohl napít vína, ale ne toho, z něhož jsou desátky odváděny. Celá akce vznikla především z iniciativy Občanského sdružení Krnovská synagoga, která tuto vzácnou návštěvu přivítala i v rámci chystaného projektu revitalizace židovských památek.

„Letos se bude pouze projektovat a domlouvat s památkáři, v příštím roce by se mělo začít opravovat a stavět. Celkově to bude znamenat, že opravená krnovská synagoga bude široko daleko jedinou takovouto památkou,“ řekl předseda Občanského sdružení Krnovská synagoga Petr Aharon Tesař.

Čekání na Golema

Posluchači také celou dobu očekávali, kdy už se Karol Sidon konečně dá do podrobného vyprávění o Golemovi, avšak marně. Rabí sice občas tento bájný příběh zmínil, avšak ani nejbedlivějšímu žákovi by nebylo jasné, zdali se jedná o pravdivý nebo smyšlený příběh. Jediné, co tedy všem přítomným zbylo, je uvědomění si, že na každém šprochu je pravdy trochu.

#nahled|https://g.denik.cz/75/1f/karol_efraim_sidon_1_denik_clanek_solo.jpg|https://g.denik.cz/75/1f/karol_efraim_sidon_1.jpg|Karol Efraim Sidon se v krnovské synagoze snažil posluchačům nastínit nejen život mystika Löwa, ale také zjednodušeně popsat hebrejské učení. #