Polský hotel Aspen v obci Podlesie nedaleko hraničního přechodu ve Zlatých Horách zaplní v pátek 19. února dopoledne představitelé české a polské místní akční skupiny a taky představitelé dalších příhraničních spolků, které mají zájem o budoucí spolupráci, která povede ke zkvalitnění jejich akcí pro veřejnost.

„Jedná se o první partnerské setkání Místní akční skupiny Hrubý Jeseník s polskou Místní akční skupinou Nyská jezera," prozradil Karel Michalus, předseda Spolku Přátelé Vrbenska. Originální znění polské skupiny je Nyskie Ksiestwo Jezior i Gór (Nyské knížectví jezer a hor).

Spolek stál u zrodu

Spolek Přátel Vrbenska stál u zrodu Místní akční skupiny (MAS) Hrubý Jeseník a Karel Michalus byl členem jejího výboru až do konce roku 2014, kdy musel požádat o uvolnění.

„Byl jsem ve Vrbně zvolen do zastupitelstva a rady města, jsem také členem vrbenské společnosti Teplo a předseda komise kultury. Abych mohl plnit vše řádně, odstoupil jsem z výboru MAS kvůli dojíždění do Bruntálu," vysvětloval Karel Michalus.

Spolek se účastnil též vzniku partnerství obou akčních skupin.

V září minulého roku členové zorganizovali zájezd do polské oblasti Knížectví jezer a hor, kde působí Místní akční skupina Nyská jezera.

Spolupracovali již dříve

„V polské oblasti máme dlouholetou přátelskou spolupráci s Alžbětou Harhurou, zástupkyní obcí MAS Nyská jezera, a spolkem z polské obce Wilamowice Nyskie," dodával Karel Michalus.

S polským obecním spolkem navázali přátelství na počátku roku 2009 a realizovali společně několik projektů. Jejich přátelství nejen trvá, ale má stále větší rozsah. „Každoročně spolu pořádáme jeden či více projektů a vzájemně se navštěvujeme na našich a jejich akcích. Mezi partnery Spolku patří i okresní úřad města Nysa, se kterým jsme uskutečnili již dva mezinárodní projekty," vyprávěl předseda Michalus.

Z formálního partnerství k upřímnému

„Přátelství s polským spolkem dávno přerostlo z formálního partnerství k partnerství upřímnému. Účastníme se společně i s našimi rodinnými příslušníky všech významných akcí na obou stranách hranice, jsme partneři bez hranic," sdělil spokojeně Karel Michalus.

Například srpnová událost v Ludvíkově pořádaná k zakončení léta s názvem Dlouhá noc je již osm let připravována společně s polskými partnery, zpočátku byla hrazena z projektu Evropské unie, nyní ji Spolek pořádá díky úspěšné spolupráci s obcí Ludvíkov.

Přínos spolupráce

Přátelství s polskou obcí pomohlo a prospělo nejen Spolku Přátel Vrbenska. Jeho členům se podařilo sehnat na polské straně vhodného partnera pro projekt k opravě vrbenského kostela, zprostředkovali partnera také vrbenskému mysliveckému spolku.

„Společně jsme vydali dvě česko polské kuchařky, zúčastnili se mezinárodní kulinářské konference v Glucholazech, prezentace velikonočních tradic v Nyse a vařili guláš k veřejné ochutnávce na okresní slavnosti v Nyse. Pořádáme pravidelně také dožínky nebo spolkové akce," vyjmenoval spolupráci předseda Spolku Přátelé Vrbenska Karel Michalus.

Miriam Opletalová