Karel Michalus potvrdil, že se letos může veřejnost opět těšit na Lesní slavnosti Lapků z Drakova, kde Spolek chystá nová překvapení. Přátelé Vrbenska také připravují Dlouhou noc v Ludvíkově, Tematickou výstavu o průmyslu ve Vrbně pod Pradědem nebo Silvestrovský pekáč. „Mnohé nápady ještě promýšlíme,“ řekl Karel Michalus. Snahou Spolku je především přispět k propagaci Vrbna pod Pradědem a Jeseníků, a záchrana zdejších historických památek.

Polská televize před třemi lety v roce 2009 odvysílala reportáž z akce Evropské Vánoce. „Roku 2011 byl s námi natočen dokument v rámci projektu českopolské televize Hranice dokořán. Všude tam jsme prezentovali náš region,“ uvedl Karel Michalus.

Spolek vydal i několik námětových pohlednic, které propagují jeho akce a zdejší region. Každoročně připravuje noviny Drakovský kurýr, vydává příležitostní pamětní medaile a vzpomínkové odznaky. V prosinci vydal Spolek publikaci u příležitosti čtyřstého výročí povýšení hornické osady na svobodné horní město.

Občanské sdružení Spolek Přátelé Vrbenska vzniklo v roce 2003. Jeho činnost se opírá také o součinnost a spolupráci s dalšími partnerskými spolky z celého regionu Jesenicka, i Polska.

Spolek má i dostatečné zkušenosti s realizací projektů podporovaných Evropskou unií, řada projektů je realizována prostřednictvím Euroregionu Praděd.