Dvě školy z Moravskoslezského kraje spojily síly, aby dosáhly na dotace pro projekt Praxis, díky němuž se snaží žáky připravit na podnikání i práci v jimi studovaných oborech. Jednalo se o Střední školu Dakol z Petrovic u Karviné a Soukromou střední školu Praktik z Horního Benešova.

Hornobenešovská škola zapojila hochy z oboru zpracování dřeva.

Odborníci na zvířecí domy

„Zaměřili jsme se na výrobu dřevěných výrobků pro včely a živočichy žijící na zahradách. Vyzkoušeli jsme si výrobu nástavkových úlů, úlů pro čmeláky, hmyzích hotelů, budek a krmítek pro ptáky a drobné savce, jako například netopýry, plchy, veverky a ježky," prozradil ředitel hornobenešovské školy Richard Havlík.

Žáci se teoreticky učili nejen o základech včelaření, životě a potřebách zahradních živočichů, ale i o konstrukci úlů a vybraných výrobků.

Vlastní výrobu si vyzkoušeli ve školních dílnách. Součástí projektu byla práce ekonomické mentorky Evy Muschové, která žáky učila, jak se zakládá firma, základům účetnictví a jak se píše životopis či motivační dopis. Součástí projektu byly návštěvy a konzultace s odborníky z praxe.

Jednoho mají přímo ve škole: mistra Jiřího Hradečného. Klukům ukázal na svých včelách, jak o ně pečovat, aby včelstva byla zdravá a silná. Vysvětlil, že jen taková včelstva neohrožují nemocemi chovy jiných včelařů a produkují velké množství medu.

Exkurzí zažili hned několik

Díky projektu žáci navštívili včelařské muzeum v Chlebovicích u Frýdku Místku. Muzeum nabídlo exponáty z historie řemesla a hlavně vývoj úlů od košnic přes první dřevěné úly až k dnešním nástavkovým.

„Zajímavá byla expozice historického včelařského nářadí a velká sbírka medometů," uvedl Richard Havlík. Žáci jeli dále do Úvalna k chovateli včelích matek Břetislavu Plškovi. Provedl žáky včelnicí, kde zhlédli úly a dna vlastní konstrukce.

Jeden úl i otevřel, aby hoši viděli včelí dílo a ochutnali kousek plástu s medem. „Všechny překvapilo, jak byly včely mírné, žihadlo nedostal nikdo. Včelař zajímavě vyprávěl i o jiných živočiších a rostlinách vyskytujících se v jeho krásné zahradě," líčil ředitel Havlík. Další exkurzí byla návštěva u jednoho z největších včelařů v České republice Jana Kolomého ve Starém Městě.

Včelař Kolomý představil truhlářský provoz na výrobu úlů a ostatního včelařského vybavení.

Nechal nahlédnout do moderní stáčírny medu a do dalších včelařských provozů. Nakonec představil výukový včelín, ve kterém pořádá přednášky pro ostatní včelaře.