"Kvůli pracím je část prostoru okolo vysílače ohrazená zábranami, vstup do objektu hotelu a vyhlídky je zajištěný speciálními koridory," informuje návštěvníky Jeseníků Petra Miterová z Českých radiokomunikací, které jsou provozovatelem vysílače na vrcholu Pradědu.

Vysílač na vrcholu Pradědu prochází opravami, které už naléhavě potřeboval. Probíhá úprava nátěru vysílače. Kvůli rekonstručním a natěračským pracem byla část prostoru okolo vysílače ohrazená zábranami. Vstup do objektu hotelu a vyhlídky je ale zajištěný speciálními bezpečnými koridory.

Vysílač na vrcholu Pradědu slouží nejen k šíření televizního signálu, ale také jako nejvýše položená restaurace, hotel a ubytovna v České republice.
Silvestr na horách a noc strávená přímo na Pradědu? Pět tisíc korun za tři dny

Vzhledem k tomu, jaké počasí panuje na Pradědu ve výšce 1492 metry, venkovní práce na vysílači Praděd lze provádět prakticky jen v letních měsících. Povětrnostní podmínky na horách i tak provedení oprav značně ztěžují.

Proto práce probíhají v době, kdy na vrchol Pradědu směřují davy návštěvníků. Snahou Českých radiokomunikací, které vysílač provozují, je umožnit co nejhladší souběh prací a letní turistické sezony.

První výjezd autobusem na Praděd k vysílači v roce 2022. 13. července 2022.
Seniory zaveze autobus až k vysílači na Pradědu. Každou letní středu

Harmonogram prací je proto přizpůsoben provozu pravidelné linky autobusu pro seniory a handicapované, která od středy 20. června bude přijíždět a parkovat přímo pod vysílačem. Práce budou po tu dobu přerušeny.

Objekt hotelu a vyhlídky ve vysílači zůstávají rovněž přístupné. Jedinou změnou je, že k nim byly vybudovány dva koridory pro vstup i odchod návštěvníků.

Opravy vysílače na Pradědu potrvají do konce srpna.