O tom, že si smrt nevybírá, nikdo nepochybuje. Obdobná situace však panuje i v kolonce pracovních úrazů, které se stávají zkušeným i méně zkušeným pracovníkům. Každý rok je v okrese Bruntál zaznamenáno několik případů vážných a stovky případů lehčích pracovních úrazů. V Deníku jsme čtenáře loni informovali o muži, který si přibil ruku k dřevěné bedně, nebo o pracovníkovi, jemuž nohu zavalil mnohasetkilogramový odlitek ve slévárnách. Tragicky však začal i letošní rok.

K vážnému pracovnímu úrazu došlo v únoru v krnovské firmě Strojosvit, kde oděv zkušeného pracovníka zachytil soustruh. Ten jej následně protáhl strojem a muž byl s vážnými zraněními přepraven do nemocnice. Z ní byl převezen do fakultní nemocnice v Ostravě, kde po deseti dnech zemřel.

Tragický případ se odehrál také v minulém týdnu, kdy jednašedesátiletý dělník krnovské teplárny Dalkia demontoval nepotřebné teplovodní potrubí v horních částech jedné z hal. Spadl z lešení na hlavu K práci použil lešení vysoké něco málo přes dva a půl metru. To mu pravděpodobně podjelo a muž spadl na betonovou podlahu, přičemž utrpěl vážná poranění hlavy. Z krnovské nemocnice byl s poraněním mozku převezen do Ostravy, kde zranění podlehl. „Byl to vynikající chlap. Práce se nikdy nebál a do všeho šel s velkým zapálením. Co se týká práce, nic pro něj nebyl problém. Dělat skutečně uměl jako málokdo. To, co se stalo, je skutečnou tragédií,“ řekl jeden z kolegů zesnulého muže.

Pracovními úrazy a jejich příčinami se vždy zabývá policie. Obdobné je to i v obou výše zmiňovaných případech. „Okolnosti vážných pracovních úrazů šetří policie pro podezření ze spáchání trestných činů. V případě úmrtí si věc přebírá služba kriminální policie a vyšetřování. Totéž se týká obou nedávných tragických případů,“ sdělila Pavla Tušková, policejní mluvčí.

Podle policejní mluvčí se nedá říci, že by pracovních úrazů v poslední době výrazně přibylo, jen následky letošních úrazů jsou tragické. Za jejich zviditelnění může jejich větší medializace. To, zda jejich počet bude klesat, záleží na pracovnících zabývajících se bezpečností práce. „Samozřejmě, že bychom si přáli, aby počet vážných pracovních úrazů byl nižší a případné následky nebyly tak fatální,“ dodala Pavla Tušková, policejní mluvčí.

Dle Ivony Fotisové z kanceláře generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Opava je příčina úrazů pokaždé jiná. „Bezpečnost pracovníků je závislá na řadě faktorů a některé z nich lze přitom ovlivnit a vytvořit tak podmínky pro bezpečný výkon práce. Patří k nim například důsledné vyhodnocení rizik a přijetí opatření potřebných k omezení negativních účinků těchto rizik, stanovení vhodné organizace práce, zavádění takových pracovních postupů a technologií, které umožní nahradit rizikové činnosti méně rizikovými, či zajištění kvalitního proškolení zaměstnanců a jejich vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky,“ řekla Ivona Foltisová.

Nejvíce úrazů je ve výrobě Na Bruntálsku dle statistiky roku 2007 patří mezi odvětví s velkým počtem pracovních úrazů výroba a opravy železničních a tramvajových lokomotiv a železničního parku (36 pracovních úrazů), výroba obalů z plastů (35 pracovních úrazů) a výroba a hutní zpracování hliníku a jeho slitin (31 pracovních úrazů).

Pracovní úrazy (i smrtelné) na Bruntálsku

rok počet

1996 707

1997 631

1998 797

1999 748

2000 669

2001 685

2002 585

2003 494

2004 500

2005 491

2006 513

2007 502

2008 (k 25. březnu) 61 Celkem 7 383