Deset lidí, deset názorů. Přesně toto pravidlo platí také u organizátorů Krnovských hudebních slavností.

Realizační tým se sešel poprvé od zářijových slavností. Cílem schůzky bylo otevřeně se pobavit o nedostatcích a vyzdvihnout pozitiva. Na setkání, které iniciovala hlavní manažerka slavností Eva Marková, přišla Jiřina Fulneková, ředitelka ZUŠ Krnov, Sylva Vlašánková, ředitelka SVČ Méďa Krnov, Martin Hradečný, provozovatel Kofola music klubu, Kateřina Lindovská, vedoucí MIKS Krnov, František Šmíd, dramaturg slavností a další.

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že letošní slavnosti zkomplikoval přesun termínu a také nepřízeň počasí. Velká kritika se snesla na hlavu moderátora Jiřího Basty, který si díky svému nevhodnému chování cestu na KHS navždy uzavřel. Za další komplikaci bylo označeno časové křížení se termínů několika koncertů. K němu však došlo právě kvůli přesunu termínu slavností.

Dlouze se diskutovalo, jak by měly vypadat příští slavnosti, zda střídat moderní hudbu s muzikou vážnou, jak tomu bylo letos. Samotné slavnosti však byly hodnoceny pozitivně a vyzdvižena byla i improvizace se závěrečným koncertem, kdy do Krnova přijel zaskočit za diamantového slavíka Karla Gotta stříbrný slavík Petr Muk. Pozitivně se hodnotili všichni vystupující interpreti.

„Je důležité se setkat s realizačním týmem. Poděkovat všem jeho členům a také se s nimi otevřeně pobavit o nedostatcích, které jsou poučením pro další ročníky slavností. Tímto setkáním se předejde různým fámám, které mohou poškodit festival i mezilidské vztahy. Jsem ráda, že všichni členové realizačního týmu mají chuť pracovat i na dalším ročníku slavností. Za jejich úžasnou práci jim patří mé díky. Musím podotknout, že bez jejich práce by nebylo možné KHS zorganizovat na tak vysoké úrovni,“ sdělila Eva Marková.