Krnovští zastupitelé 9. září vyzvali starostu Tomáše Hradila, aby se vyjádřil k informacím o insolvenci Aktor ATE.

„Řecká firma Aktor ATE, která v konsorciu připravuje obchvat Krnova, má nějaké neshody se svými dodavateli. Ti tvrdí, že nedostali zaplaceno, řecká firma to popírá. To, že padl návrh na insolvenci ještě neznamená, že v insolvenci jsou, ale problémy na stavbě obchvatu nepochybně nastaly,“ konstatoval starosta Krnova Tomáš Hradil.

První silniční zakázka v ČR

Aktor ATE jako svůj odštěpný závod v Česku založila řecká skupina Ellaktor. Bylo to asi rok před výběrovým řízením na zhotovitele obchvatu Krnova. Smlouva na stavbu obchvatu Krnova byla pro Krtor ATE její první silniční zakázkou v Česku.

Jedním z těch, kdo společnost Aktor Ate v Česku zastupoval na oficiálních jednáních, byl také Marek Spáčil. Na svou funkci rezignoval v září 2019. Dnes se jeho firma MS-stavby přidala ke skupině dodavatelů, kteří nedostali zaplaceno a podali insolvenční návrh na Aktor ATE. „Tuto společnost jsem na území naší republiky i zastupoval.

Ilustrační snímek.
Nemám covid? Na Bruntálsku se rychle zdvojnásobil počet případů

Bohužel dlouhodobě nebyla schopna plnit své závazky a vzhledem k tomu, že neplatili subdodavatelům a neplnili dohody, jsem na svou funkci rezignoval,“ uvedl Marek Spáčil. Dnes je jednatelem firmy MS-stavby s.r.o. , která pracovala na obchvatu Krnova jako jeden z dodavatelů.

MS-stavby: Vše bylo řádně a včas

Na stavbě obchvatu MS-stavby provedly přeložky inženýrských sítí. Měly na starosti kanalizace, vodovody a plynovody celkem za 21 milionů korun.

Stavba obchvatu vyžaduje výkopy, skrývku ornice i náspy. V takovém prostředí se daří vlčímu máku, který vykouzlil úžasnou podívanou.
Obchvat Krnova přinesl problémy, ale i úchvatný pohled na rudé vlčí máky

„Všechny stavební objekty byly zhotoveny řádně a včas dle smlouvy o dílo a dodatků a to jak mezi společností Aktor ATE a MS -stavby, tak i společností Ředitelství silnic a dálnic ŘSD. Objekty byli předány provozovatelům jako jsou Krnovské vodovody a kanalizace KVaK, Innogy a podobně. Také veškeré plynovody byly zkolaudovány. Díky naší společnosti a dobrým vztahům s provozovateli jsme ušetřili stavbě obchvatu minimálně šest měsíců, díky kterým nebude celá stavba ve výrazném zpoždění,“ popsal Marek Spáčil jak významnou roli měly MS-stavby jako dodavatel při budování obchvatu Krnova. Podle něj Aktor ATE dluží společnosti MS-stavby s.r.o. za tyto práce na obchvatu 7,5 milionu korun.

Nehorázná drzost?

„Po odstoupení mi již společnost nic nezaplatila. Za další služby Aktor ATE dluží mé společnosti dalších 23 milionů, tedy celkově přes 30 milionů korun. Dlužná částka byla ještě podstatně vyšší, ale část pohledávky jsme byli nuceni kvůli ekonomické situaci prodat,“ shrnul Marek Spáčil závazky mezi MS-stavby a Aktor ATE ze svého pohledu.

Ilustrační foto.
Zahrádkáře trápí stavba obchvatu Krnova, zamkli jim i osadu

Pohled Aktor ATE na to kdo je dlužník a kdo věřitel je přesně opačný. Vystavila MS-stavbám penalizační fakturu na 450 milionů.

„Je to nehorázná drzost. Penalizace je naprosto účelová a myslím si, že si tímto Aktor ATE odštěpný závod ČR vylepšuje hospodářský výsledek. Takto vyúčtované penále bylo vráceno a rozporováno. Naše společnost požádala o vyjádření i ŘSD, zda na objekty zhotovené společností MS-stavby s.r.o. účtovala nějaké penále. Podle dopisu pana ředitele a termínů tyto objekty nebyly v prodlení podle harmonogramu stavby. ŘSD žádné penále neúčtovalo a ani nebude,“ rozporoval Marek Spáčil penále vyžadované firmou Aktor ATE po MS-stavby.

Podle něj technický dozor investora obchvatu byl velmi důsledný a rozhodně by mu neunikla nekvalitně provedená práce.

Transport vyrubané kleče zajišťuje vrtulník.
PODÍVEJTE SE: Vrtulník v Jeseníkách končí kvůli jelenům. Zbytek kleče odletí pak

Obává se, že podobná situace může ohrozit malé firmy, které se podílí na stavbě obchvatu, protože nejsou schopny dlouhodobě fungovat bez placení ve sjednaném termínu. „MS-stavby se již připojily do insolvenčního řízení a víme, že se k tomuto kroku chystají i další společnosti,“ uzavřel Spáčil.

Aktor ATE: Insolvence je nesmysl

Aktor ATE podle Insolvenčního rejstříku návrh odmítá jako bezdůvodný a šikanózní. Aktor ATE tvrdí, že má na účtech okamžitě k dispozici 300 milionů korun a hodnota majetku celého Aktoru ATE je kolem 25 miliard korun, takže nemůže být pochyb o schopnosti společnosti dostát svým závazkům v Česku.

Aktor ATE označil pokračování insolvenčního řízení za nesmyslné. Soud vyzval k předložení soupisu všech jeho aktiv v Česku.