„Začali bagrovat bez projektu, bez stavebního povolení, bez vyjádření odborníků. U toho horního rybníku narušili hráz,“ postěžoval si jeden z obyvatel Stránského, který si nepřál být jmenován.

Podle vedoucího odboru životního prostředí a regionálního rozvoje Městského úřadu v Rýmařově práce ve Stránském probíhají v souladu se zákonem. „Obnovují se tam dva rybníky, jde o udržovací práce a na ty není třeba stavební povolení. Byli jsme se tam podívat a dle mého názoru je to vybagrováno citlivě. Zřejmě to dělal někdo, kdo už s tím má zkušenosti,“ reagoval na stížnost Čermák.

Jedna z původních nádrží, na jejíž rekonstrukci se nyní pracuje, není zapsána v katastru. Podle historických materiálů ale existovala a do evidence nemovitostí se nedostala pouze pochybením. „Parcela se spodním rybníkem je vedená jako zahrada. To jsme napadli a objasnili, takže vše bude uvedeno na pravou míru,“ řekla Vladimíra Křenková z občanského sdružení Stránské.

Úředníci nyní řeší nápravu prostřednictvím takzvaného institutu rozhodnutí v pochybnosti. „Původně bylo ve Stránském rybníčků asi osm, dohromady tvořily takový náhrdelník,“ pokračoval Čermák s tím, že oproti současnému stavu jeden z obnovovaných rybníků, ten který je umístěný níže v obci, by měl mít podle starých záznamů ještě větší rozlohu než nyní má. Při jeho čištění byly na jeho dně nalezeny staré pneumatiky a různé odpadky. „Spodní rybník se už naplňuje přítokem sám. U toho vrchního čekáme, že se pramen probudí a nebo bude plněný dešťovou vodou, co už se po minulém týdnu pomalu děje,“ konstatovala Křenková.

Aby občanské sdružení předešlo dalším dezinformacím mezi sousedy ve Stránském, svolalo o uplynulém víkendu osadní schůzi. „Přišly asi dvě třetiny obyvatel a myslím, že jsme si všechno vyjasnili. Z více než třiceti přítomných byl jen jeden proti projektu,“ pokračovala zástupkyně sdružení.

Občanské sdružení Stránské získalo před několika měsíci dotaci na projekt Příběh lesů a lidí Rýmařovska. Z peněz z programu 3x333 tisíc korun Dobročinného fondu Philip Morris ČR nyní rekonstruují dva rybníky. Na potoce, který jeden z rybníků naplňuje, vznikne soubor maket technických staveb poháněných vodou. V další části obce je naplánovaná takzvaná otužovací zóna.

Zuzana Pršalová