Jejich práce v ulicích je nenahraditelná. Kromě policistů chodí v ulicích Krnova i Bruntálu další strážci zákona v uniformách. A přestože jsou oficiálně strážníci městské policie civilisté s omezenými pravomocemi, jejich práce zvyšuje pocit bezpečí.

HLASUJTE V ANKETĚ!

Krnovští městští strážníci hodnotili uplynulý rok v řeči čísel. Zaznamenali celkem 2641 výjezdů, znamená to, že po čtyřech letech klesl počet výjezdů za rok pod hranici tří tisíc. Svůj podíl na tom jistě má poloviční počet doručenek, který museli strážníci doručit, nebo podstatné snížení počtu krádeží v obchodech, k nimž byli přivoláni.

Krádeží v jejich statistikách bylo sto jednapadesát, což je poloviční množství případů z roku 2009. „Tehdy jsme museli zejména do prodejny Kaufland zajíždět i několikrát denně. Na nátlak města a Policie ČR ale vedení prodejny přijalo vlastní opatření, zavedlo kamerový systém a zvýšilo dohled bezpečnostní agentury, a od té doby případů ubývá,“ vysvětlil velitel krnovských strážníků Pavel Moravec.

Naopak už několik let se nemění počet výjezdů k lidem pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, kteří buď obtěžují svým chováním občany, ohrožují bezpečnost silničního provozu  nebo, a to nejčastěji, zůstávají ležet na zemi. K takovým osobám hlídky městské policie vyjížděly celkem 257krát.

Další, téměř neměnnou konstantou, je počet odchycených psů. Těch bylo vloni 109. „Z tohoto počtu jsme díky čipům nebo místní znalosti strážníků vrátili majitelům dvaasedmdesát psů. Čtyři psy našli lidé tak vážně zraněné, že museli být utraceni, a jen 33 psů jsme předali do útulku,“ upřesnil velitel.

Zbývající výjezdy strážníků směřovaly do objektů napojených na pult centrální ochrany, k občansko-právním sporům, do restaurací, kde se potýkali s neplatícími či agresivními hosty, k dopravním nehodám či k pátrání po hledaných osobách. Hlídky vyjížděly rovněž poskytnout pomoc, o kterou požádali hasiči, Policie ČR, rychlá záchranná služba či pracovníci Armády spásy.

Pokles strážníci zaregistrovali také v kvantitě přestupků proti veřejnému pořádku, který klesl z 274 v roce 2010 na loňských 111. „Do této kategorie patří například rušení nočního klidu, nedovolené zábory veřejného prostranství, znečišťování veřejného prostranství, porušování obecně závazné vyhlášky o pohybu psů a podobně. Příznivý vliv na počet přestupků proti veřejnému pořádku kromě jiného mělo zprovoznění dalších dvou sběrných dvorů, jejichž existence snížila počet námi řešených černých skládek,“ řekl Pavel Moravec.

K běžné činnosti hlídek městské policie patří rovněž kontroly vybraných lokalit a objektů. Nejčastěji strážníci kontrolovali lokalitu Mánesova – Vrchlického, okolí supermarketu Albert a dvorní trakt u divadla. Vloni na seznam pravidelně sledovaných míst přibyly také lesy na Ježníku, kde se z popudu občanů strážníci zaměřují na pohyb motocyklistů.