Rodiče by měli děti naučit, aby nenosily viditelně klíče od bytu, vždy řádně uzamkly při odchodu z bytu či domu dveře a v případě návratu domů nevstupovaly do výtahu s cizími lidmi. „V situacích, kdy jsou samy doma by měly děti vědět, že nesmí nikomu otvírat a do telefonu říkat, kdy se rodiče vrátí domů,“ varovala bruntálská policejní mluvčí Pavla Tušková.

Potomci by měli doma hlásit kam jdou a s kým tráví volný čas. Vysvětlete dětem, proč se mají takto svěřovat, že jim tím nechcete „svazovat ruce“, ale je to důležité pro jejich bezpečnost. Přimějte děti, aby si na ulici a při hře venku nic nebraly od cizích lidí a s neznámými lidmi nikam nechodily.

V případech, že se setkají s člověkem, který je nebo jejich kamarády na ulici obtěžuje nebo jim ubližuje, měly by to neprodleně oznámit rodičům a raději i policistům. „Po všech těchto radách byste se měli přesvědčit, zda děti znají důležitá telefonní čísla 150, 155, 156, 158 a 112, kterými sobě či druhým mohou přivolat pomoc v případě nouze,“ uvedla Pavla Tušková.

V souvislosti s těmito telefonními čísly by měli rodiče dětem vysvětlit a zdůraznit nevhodnost jejich zneužívání a možných právních důsledků takového neuváženého chování. Při zlomyslném volání zatěžují tísňovou linku, kterou by mohli potřebovat jiní.

Základní rady, když je dítě samo doma

Dobře zkontroluj okna a dveře, zda jsou zavřené. U telefonu měj připravená všechna důležitá telefonní čísla (rodiče, policie, záchranná služba), zaměstnej se nějakou bezpečnou činností, neposkytuj informace do telefonu, když si nejsi naprosto jist, s kým mluvíš, ani neříkej, že jsi sám doma, otevři dveře pouze osobě důvěrně známé, nevoď si do bytu cizí děti, kamaráda pouze se souhlasem rodičů, nesleduj v televizi a na internetu pořady s drastickými scénami.

Klíče od bytu měj uloženy na bezpečném místě, při odchodu z bytu nebo z domu uzamkni řádně dveře, do školy choď vždy bezpečnou cestou, i když je delší, vyhýbej se opuštěným a nebezpečným místům, nechoď s cizími nebo podezřelými osobami, nesedej do jejich auta, do výtahu nevstupuj s osobou, která ti je čímkoli podezřelá, nikdy nejezdi autostopem, nedávej se do řeči s cizími lidmi, nic od nich neber, když se setkáš s agresivní osobou, snaž se: dostat se co nejrychleji pryč, pokud se nevyhneš kontaktu, udržuj si bezpečnou vzdálenost, pokud možno se jí nedotýkej a neprovokuj ji, v případě nouze použij některý z individuálních obranných prostředků, jako sprej, alarm a podobně.

V tísni žádejte o pomoc na těchto linkách:
158 - Policie ČR
155 - Zdravotnická záchranná služba
150 - Hasičský záchranný sbor
156 - Městská policie
112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání