Devět obcí v dopise požádalo o uvolnění mimořádných finančních prostředků ve výši pětapadesáti miliónů korun. Peníze mají sloužit na opravu zničené infrastruktury, rekreačních zařízení a majetku ve správě obcí.

„Dopis s žádostí o mimořádné finanční prostředky, bez kterých se u nás těžko vrátí život do normálu, jsme zaslali na ministerstva, kraj a další instituce. Také jsme v něm vylíčili naši situaci a nevyřešenou protipovodňovou ochranu,“ řekla Martina Jalamasová, starostka Slezských Rudoltic.

Nejrychlejší odpověď Sdružení obcí Osoblažska přišla z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. „Velice rychle nám odpověděl nyní již exministr Čunek. V jeho dopise stálo, že máme plnou podporu ministerstva pro místní rozvoj. Přislíbil nám dotační prostředky určené na pokrytí povodňových škod, a to ve výši sto procent. Bohužel na ministerstvu došlo ke změnám a my nyní nevíme, v jaké situaci se pomoc Osoblažsku nachází. Snad nezáleží pouze na ministrovi a našim problémem se v této době již zabývají další kompetentní osoby tohoto ministerstva,“ pokračovala starostka Jalamasová, která je předsedkyní Sdružení obcí Osoblažska.

Jedna z odpovědí zástupce postižených obcí nadzvedla ze židlí. „Nikdo si nedokáže představit, v jaké situaci se nacházíme. O to více nás zaskočila reakce ministerstva zemědělství, které nám v dopise slušnou formou napsalo, že si za povodně můžeme sami, protože je měly dle názorů ministerských expertů způsobit naše mosty a lávky přes potoky a řeky. Takovéto závěry však mohla udělat osoba, která zde nikdy nebyla a o průběhu povodní má velmi špatné informace,“ sdělila dále starostka Jalamasová.

V letošním roce se toho příliš opravit nestihlo. Byl zprovozněn most v Dívčím Hradu, částečně došlo k vyčištění koryta řeky Osoblažsky a potůčku Lužná ve Slezských Rudolticích. „Ještě do vánoc se sejdu se starosty Sdružení obcí Osoblažska a projednáme další postup v žádosti o uvolnění potřebných financí. V příštím roce chceme začít jednat o preventivních opatřeních. Suché poldry byly dříve po celém Osoblažsku, bohužel intenzivní zemědělství minulého režimu je zničilo. Na rok 2008 jsou naplánovány další opravy koryt řek a potoků,“ dodala Martina Jalamasová.