Jako informační centrum pro veřejnost místnost slouží pouze osm hodin měsíčně. Pracovníci Povodí Odry zde budou k dispozici vždy ve čtvrtek od 14 do 16 hodin.

„V informačním centru budou v provozních hodinách k dispozici naši pracovníci, kteří se podílejí na přípravě akce, takže budou moci zodpovědět otázky týkající se jak technického řešení celého záměru, postupu přípravy jednotlivých staveb a jejich projednávání, tak zejména problematiky spojené s přípravou stavby přehrady v Nových Heřminovech i protipovodňové ochrany vlastní obce nad přehradou," vysvětlil při slavnostním otevření obchodní ředitel a tiskový mluvčí státního podniku Povodí Odry Čestmír Vlček s tím, že předmětem diskusí mohou být i kompenzační opatření, která umožní další rozvoj obce i poté, co její podstatnou část zaplaví voda v přehradní nádrži.

„Dotazy mohou být samozřejmě směřovány také do oblasti majetkového vypořádání pozemků a staveb dotčených připravovanou investicí," dodal Čestmír Vlček.

A co na to Babiš?

Otevření informační kanceláře v Nových Heřminovech proběhlo bez zájmu místních občanů. Přilákalo pouze média a ekologa Ivo Dokoupila z Hnutí Duha Jeseníky, který patří k odpůrcům přehrady. Zatímco zástupce Povodí Odry poskytovali rozhovory novinářům, Dokoupil rozvinul transparent „Přehrada za každou cenu? Babiši ty to vidíš?"

Odpůrci přehrady totiž spoléhají na tvrzení Andreje Babiše, že bude stát řídit jako firmu. Asi málokterá firma by předem odmítla hledat levnější řešení. Ekologové i vedení Nových Heřminov žádá, aby byla posouzena bezpřehradová varianta protipovodňové ochrany. Koncepce bez nákladné nádrže a přeložky silnice by zřejmě byla levnější, ale nikdy nebyla detailněji rozpracována.

„Povodí Odry se chystá zbourat v údolí Opavy několikrát více domů než jich zbourala povodeň v roce 1997 a utratit na ochranu před povodněmi mnohem více peněz, než jaké byly škody při povodni v roce 1997. Je podle mne absurdní, když ochrana před povodněmi způsobí lidem a krajině mnohem více škod než povodeň sama.

Povodí Odry stupňuje tlak na občany obce Nové Heřminovy a hodlá letos pod okny jejich domů bourat další domy v obci aniž by mělo územní nebo stavební povolení ke stavbě přehrady," vysvětlil Dokoupil s tím, že je třeba se vážně zabývat bezpřehradními variantami ochrany před povodněmi.

Připravují podklady pro územní řízení

V návaznosti na zpracovaný investiční záměr protipovodňových opatření na horním toku Opavy zahájil státní podnik Povodí Odry práce na dokumentaci pro územní řízení pro vodní nádrž Nové Heřminovy a další stavby, které s tímto dílem úzce souvisejí. Dokončení výběrového řízení na projektanta těchto stavebchce stihnout do roku 2016. Následovat bude inženýrsko geologický průzkum, zpracování matematických modelů a pokračování demolic v zátopové oblasti.

Současně probíhá příprava revitalizačních a protipovodňových opatření od Zátoru po Krnov. Ještě v letošním roce bude zahájena stavba deseti limnigrafických a srážkoměrných stanic v povodí horní Opavy či dvou malých vodních nádrží.

Ministr: stavba začne v roce 2018

Minulý týden vláda schválila další finanční prostředky na snížení povodňových rizik a přeložky komunikací, a to ve výši 6,6 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství přitom chce co nejdříve dokončit výkup pozemků pro stavbu přehrady v Nových Heřminovech. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že počítá se zahájením výstavby tohoto vodního díla v roce 2018. Je přitom přesvědčený, že ani protesty Nových Heřminov na tom už nic nemohou změnit.