Například že varování nesjíždět rozvodněné řeky platí nejen pro vodáky, ale také pro hasiče.

Silnici mezi českým Úvalnem a polskými Branicemi jako při každé větší povodni zaplavila voda. Tentokrát zde ale řeka Opava vytvořila obzvlášť široké koryto. Kalná voda se pomalu valila přes háje a louky plné křovin.

Polští hasiči si hráli na rafťáky

Zatímco čeští hasiči se věnovali čerpání vody ze sklepů, jejich polští kolegové neodolali pokušení vyzkoušet si raft, aby zmapovali jak velké území Opava vlastně zaplavila. Z břehů se dalo jen těžko odhadnout, kam až se řeka rozlila za hradbou zeleně.

Zatímco čeští hasiči stáli u čerpadel, jejich kolegové na polském břehu spustili na hladinu raft. Zdálo se, že si moc dobře nevedou.

„Když se řeka rozlije do takové šířky, většinou tam není hloubka ani extra silný proud. Z našeho pohledu to bylo spíš komické než nebezpečné. Měli jsme pocit, že se nedokážou domluvit, kam vlastně chtějí doplout a že nemají s řízením raftu moc zkušeností. Každopádně je to během chvilky odneslo po proudu někam do křoví, narazili tam do stromu a převrátili se. Hned se z té vody vyhrabali na břeh. Nešlo jim o život,“ vyprávěli si hasiči nad čerpadly veselou povodňovou historku.

Takto vypadala Osoblaha ve středu 14. října:

„Škoda, že jsme neměli připravenou kameru. Mohli jsme na točit pokračování Rafťáků. Nebo spíš polský remake. Byla by to skvělá komedie,“ chechtali se hasiči, aby nemysleli na únavu a vyčerpání po extrémně náročné a dlouhé službě.

Zaplavené podchody pod obchvatem 

Kromě uzavřené silnice z Úvalna do Branic byly rovněž zaplavené a uzavřené komunikace z Krnova do Brantic a mezi Linhartovy a Městem Albrechticemi.

Ve vydatných deštích obstál na výbornou čerstvě opravený kruhový objezd v Krnově u hotelu Praha, ale propadákem byly nové podchody pod obchvatem Krnova.

Některé voda zaplavila mírně, takže chodci v gumácích měli šanci projít, ale jinde bylo nutné podchod uzavřít.

Rozproudila se diskuse, zda projektanti podchodů znají fyzikální zákony o spojených nádobách, nebo jen víc mysleli na potřeby obojživelníků než chodců. Podle informací stavbyvedoucího je podchod v Petrovické ulici stále ještě stavbou a tedy nedokončený. Po dokončení by už k jeho zaplavení nemělo docházet.