Když se ale zdroje energie vybijí, mnoho z nás neví kam s nimi, když do komunálního odpadu se vyhazovat nesmí. Krnované mají tento problém vyřešen. Nejenže mohou vybité baterie nosit do sběrných dvorů nebo do prodejen kde je zakoupili, ale od počátku dubna také do sběrného boxu společnosti ECOBAT umístěného ve vestibulu radnice.

To, proč se baterie a akumulátory považují za nebezpečné, vysvětlil vedoucí oddělení vodního odpadového hospodářství Městského úřadu v Krnově Petr Suchý: „Klasické baterie se sestávají ze zinkového obalu, chloridu zinečnatého, sazí, oxidu manganičitého a uhlíkové elektrody, což by nebyl až tak velký problém.

Tím je jejich množství a nežádoucí příměsi. Alkalické baterie jsou podobné, jen je uvnitř kousek papíru nasycený hydroxidem. Nebezpečnější jsou niklkadmiové akumulátory - dobíjecí baterie, protože obsahují těžké kovy. Li-Ion akumulátory zase obsahují lithium a další kovy například kobalt, a organické estery.

Knoflíkové baterie do hodinek a podobně také obsahují nebezpečné látky a dříve v nich bylo významné množství rtuti, což je nyní už omezeno zákonem. Pokud se baterie a akumulátory vyhodí s běžným odpadem a skončí na skládce, po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, zejména těžké kovy, které zůstávají trvale v tělese skládky.“

Uložením vybitých baterií do sběrných boxů jejich životní cyklus nekončí. Všechny odevzdané baterie jsou tříděny podle elektrochemických typů a jsou předávány do recyklačních zařízení, kde z nich jsou složitými technologickými postupy získávány zejména kovy. Například recyklací tuny zinkouhlíkových nebo alkalických baterií hydrometalurgickým procesem lze získat 167 kilogramů (kg) oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a 15 kg niklu a mědi.