Po zvážení rizik spojených s šířením nemoci Covid-19 se na zrušení společné pouti dohodli představitelé ostravsko-opavské a opolské diecéze. 

Poutí národů každoročně vrcholí poutní sezóna. Pouť je hojně navštěvována polskými věřícími z opolské diecéze i členy německé menšiny, která se na polském území okolo města Opole zachovala i po válce.

V roce 2020 si poutní místo připomíná 25 let od posvěcení nového kostela, který byl postaven na místě původní poutní svatyně, která byla v 70. letech 20. století zničena na příkaz totalitní komunistické moci.