Kde jsou v okrese křížové cesty
Andělská Hora - Annaberg
Bruntál - Uhlířský vrch
Krnov - Cvilín
Roudno - Velký Roudný
Ruda u Rýmařova - Křížový vrch

Tradičních čtrnáct zastavení popisuje tyto pašijové události
1. zastavení: Pán Ježíš odsouzen k smrti
2. zastavení: Pán Ježíš přijímá kříž
3. zastavení: Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
4. zastavení: Pán Ježíš potkává svou matku
5. zastavení: Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
6. zastavení: Veronika podává Pánu Ježíši roušku
7. zastavení: Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
8. zastavení: Pán Ježíš napomíná plačící ženy
9. zastavení: Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
10. zastavení: Pán Ježíš zbaven roucha
11. zastavení: Pán Ježíš přibit na kříž
12. zastavení: Pán Ježíš umírá na kříži
13. zastavení: Tělo Pána Ježíše sňato z kříže
14. zastavení: Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu

Velikonoce a křížové cesty

Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem, připomínají ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista.

Věřící se během postní doby přicházejí modlit na místa se symbolikou křížové cesty. U jednotlivých zastavení rozjímají o Ježíšově utrpení a smrti na kříži. Modlitbu křížové cesty lze podnikat soukromě nebo ve společenství dalších věřících.

Vydat se ve společnosti dalších věřících na křížovou cestu mohou lidé na Velký pátek v Rudě u Rýmařova po mši, která začíná ve 20 hodin. Na známém poutním místě Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) u Zlatých Hor začíná v pátek 3. dubna pobožnost křížové cesty ve 21 hodin u prvního zastavení.

Obrazy znázorňující čtrnáct zastavení křížové cesty najdeme v každém katolickém kostele. Tradice modliteb před obrazy Ježíšova utrpení sahá do počátku 15. století.

Počet zastavení zpočátku nebyl pevně stanoven a kolísal. Ve světě najdeme křížové cesty se sedmi, ale i jedenatřiceti zastaveními. Například v Bruntále na Uhlířském vrchu je zastavení patnáct. To patnácté zobrazuje nanebevstoupení Ježíše Krista.

Od 17. století se ze Španělska do celého světa rozšířila podoba křížové cesty se čtrnácti zastaveními, která začíná odsouzením Ježíše Krista římským místodržitelem Pontiem Pilátem a končí Ježíšovou smrtí na kříži a pohřbem ve skalním hrobě. Se symbolikou křížové cesty se setkáváme nejen na obrazech v kostelích, ale také v otevřené krajině v areálu poutních míst.

Ruda u Rýmařova, Velký pátek, 20 hodin Na Velký pátek se uskuteční tradiční modlitba křížové cesty na Křížovém vrchu v Rudě u Rýmařova. Pobožnost začíná ve 20 hodin u kostela Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova a pokračuje po jednotlivých zastaveních až na Křížový vrch (589 m n. m.), kde stojí sousoší Ukřižování v životní velikosti.