Krnovská nemocnice neboli Sdružené zdravotnické zařízení Krnov v těchto dnech představila novou psychiatrickou ambulanci. Ta bude vítanou pomocí v systému psychiatrické péče pro celý okres Bruntál.

Její potřeba se v poslední době dramaticky zvýšila téměř na dvojnásobek. Ambulance přijímá nové pacienty a má minimální čekací lhůty, pro pacienty tedy není problém se objednat v reálném čase, kdy je trápí nějaký aktuální problém.

Jen pro dospělé

„Ambulance slouží pro všeobecnou psychiatrii a psychosomatickou medicínu a zajišťuje také konzultační péči o hospitalizované pacienty se somatickými chorobami. Prozatím je určena jen pro dospělé pacienty," uvedl ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Výhodou nové ambulance je spolupráce a navazující páče s blízkou Psychiatrickou nemocnicí v Opavě nebo také s domovy důchodců, ústavy sociální péče a se zařízeními chráněného bydlení.

Fobie, demence, obsese, schizofrenie

Krnovská nemocnice pomůže pacientům zvládat obtíže při onemocněních, jako jsou schizofrenie, poruchy nálady, obsese, fobie, psychické poruchy v důsledku onemocnění mozku včetně demencí, mentální retardace či závislosti.

Může jít také o stavy vyvolané účinkem psychoaktivních látek.

„Zabývat se budeme také akutní reakcí na stres, poruchami přizpůsobení, poruchami spánku, neurotickými poruchami, či posttraumatickými stresovými poruchami, vyjmenovává vedoucí lékařka psychiatrické ambulance Dominika Procházková.

„V psychosomatické medicíně nám půjde o spoluúčast psychiatra na léčbě somatických onemocnění, kde můžeme formou správně zvolených léků příznivě zasáhnout do vegetativního, imunitního a endokrinního systému. Současně se chceme zaměřit i na léčbu psychických následků tělesných onemocnění," dodává doktorka Procházková.

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny nové psychiatrické ambulance jsou momentálně pondělí, úterý a čtvrtek vždy od 12 do 18 hodin. Telefonicky se lze objednávat v ordinačních hodinách. V případě zájmu je nemocnice připravena ordinační hodiny psychiatrů ještě rozšířit.